Asset Publisher Asset Publisher

Działalność OKL zaprezentowano we Freiburgu

Kongres IUFRO

W dniach 18-22 września 2017 r. we Freiburgu odbył się Kongres Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych, zorganizowany w 125-lecie jej powstania. Celem Kongresu zatytułowanego Łącząc lasy, naukę i ludzi" było stworzenie platformy wymiany wiedzy naukowej w zakresie tematów związanych z leśnictwem.

IUFRO od 125 lat angażuje sie w promowanie międzynarodowej współpracy w przestrzeni badań obejmujących tematy związane z lasami i drzewami, odgrywającymi istotną rolę w utrzymaniu życia na ziemi.

Organizacja ta rozwija wiedzę potrzebną do dostarczania, opartych na nauce, rozwiązań dla obecnych i przyszłych globalnych wyzwań dla dobra lasów i ludzi.

IUFRO założyli w 1892 roku przedstawiciele organizacji pochodzących z trzech państw: Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Dziś Unia skupia 600 organizacji ze 126 państw. 

W ramach Kongresu zaprezentowano w formie wystąpień i sesji posterowych blisko 1800 wyników badań naukowych. W sesji poświęconej edukacji zatytułowanej „Edukacja leśna – konsekwencje interakcji: innowacje i programy”, zorganizowanej i prowadzonej przez prof. dr. hab. Piotra Paschalisa-Jakubowicza, został przedstawiony referat zatytułowany „Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie” – ważnym ogniwem edukacji leśnej polskiego społeczeństwa”. Sesja miała miejsce w budynku Uniwersytetu we Freiburgu.