Asset Publisher Asset Publisher

II Konferencja Kół Naukowych Leśników

Studenci Wydziałów Leśnych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

W dniach 23-25 listopada w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się II Konferencja Kół Naukowych Leśników, której gospodarzem miało zaszczyt być Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podobnie jak w zeszłym roku, konferencja zrzeszyła studentów z trzech organizacji: Koła Naukowego Leśników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Konferencja miała na celu przedstawienie działalności naukowej poszczególnych kół, nawiązanie współpracy pomiędzy nimi oraz zacieśnianie więzi między młodymi leśnikami z różnych uczelni. Główną atrakcją była możliwość wysłuchania ciekawych referatów naukowych, które podzielone zostały na osiem bloków tematycznych: biometria, ochrona przyrody, geomatyka, gospodarka leśna, botanika, historia leśnictwa, las i społeczeństwo oraz zoologia i łowiectwo. Podczas całej konferencji zaprezentowanych zostało 26 referatów, które oceniane były przez międzyuczelnianą komisję w składzie:

Pani Alicja Antonowicz oraz Pan Rafał Kostka, reprezentujący OKL w Gołuchowie;

dr hab. Paweł Staniszewski oraz dr inż. Robert Tomusiak – Wydział Leśny SGGW w Warszawie;

dr inż. Michał Jasik oraz Mateusz Hojka – Wydział Leśny UR w Krakowie;

dr hab. Cezary Beker oraz dr hab. Jarosław Szaban  –  Wydział Leśny UP w Poznaniu.

Komisja jednogłośnie stwierdziła, że wystąpienia prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i wyłonienie zwycięzców nie było łatwym zadaniem. Nagrodzeni zostali:

I Nagroda

Konrad Kupajczyk oraz Mateusz Wiśniewski  za wystąpienie z referatem  „Profesorowie Wydziału Leśnego w Poznaniu mobilna nekrologia”

II Nagroda

Martyna Majda i Bartosz Gierlik za wystąpienie z referatem  „Wolf Expedition tropem wilka”

III Nagroda

Patrycja Kazik za wystąpienie z referatem „Analiza skuteczności oraz zastosowania wybranych aplikacji mobilnych w pomiarach wysokości"

Wyróżnienia otrzymali:

Aleksandra Giedrowicz  „Ocena dokładności wybranych metod pomiaru miąższości surowca drzewnego”

Jadwiga Kuzera, i Marcin Starzyk „Inwentaryzacja 3D pozostałości lasu subfosylnego Słowińskiego Parku Narodowego”

 Karol Tomczak „Dynamika wzrostu paulowni odmiany Shang Thong Hybrid F1 w warunkach leśnych na terenie LZD Murowana Goślina”

Nagrodę za najlepszy referat przyznała również publiczność. Otrzymali ją Konrad Kupajczyk i Mateusz Wiśniewski, na których wystąpienie oddano najwięcej głosów.

Poza przedstawianiem swoich prac, studenci mieli także okazję do nawiązania nowych znajomości oraz pielęgnowania tych już istniejących. Pierwszego dnia odbyło się ognisko integracyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem i stworzyło pozytywną atmosferę, która utrzymała się do samego końca konferencji. Również w przerwach pomiędzy sesjami referatowymi, studenci mogli wymienić swoje spostrzeżenia i uwagi oraz nawiązać nowe znajomości.

Klamrą spinającą część naukową i integracyjną w całość był wyjątkowy charakter miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Piękny park pełen starych, często pomnikowych, drzew oraz zabytkowe budynki tworzyły niepowtarzalny klimat. Po zakończeniu ostatniej sesji referatowej i wręczeniu nagród udaliśmy się na wspólne zwiedzanie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Odwiedziliśmy Muzeum Leśnictwa oraz zagrody dla żubrów, dzików i koników polskich.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
prof. dr hab. Jan Pikul – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny: Las Polski, Brać Łowiecka, Wieści Akademickie

Partner konferencji: PGL Lasy Państwowe

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Pana Benedykta Roźmiarka za ciepłe przyjęcie nas na terenie obiektu.

Dziękujemy także Oddziałowi Wielkopolskiemu PTL oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu za przekazanie uczestnikom materiałów książkowych, a także firmie GRUBE za ufundowanie nagród rzeczowych.

 

Kacper Oczkowicz

Weronika Mysiak

Fot. Marek Jaskólski