Asset Publisher Asset Publisher

Imię dla żubra wybrane

Wyniki konkursu

Gołuchowski żubr, który przyszedł na świat w lipcu tego roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie będzie nosił imię POROSA. Zostało ono wybrane spośród propozycji, które nadesłali uczestnicy konkursu „Imię dla żubra".

POROSĘ zgłosiły dwie osoby, wobec czego, zgodnie z regulaminem, dokonano losowania zwycięzcy. Został nim pan Stanisław Piątkowski z Pakości, który został zaproszony do Ośrodka Kultury Leśnej na uroczyste nadanie imienia zaplanowane na 17 listopada br.

W konkursie wzięło udział 458 osób, które nadesłały łącznie 779 imion. W pierwszym etapie wyeliminowano te propozycje, które nie spełniały kryteriów konkursu oraz takie, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane. Ostatecznie do rozpatrzenia pozostało 295 imion.

Księga Rodowodowa Żubrów jest światowym rejestrem tych zwierząt, prowadzonym przez Białowieski Park Narodowy. Na podstawie raportów  otrzymywanych od hodowców, gromadzi ona kompletne dane o każdym żubrze czystej krwi.

Stado Ośrodka Kultury Leśnej jest kontynuacją białowieskiej linii żubrów, stanowi rezerwę genetyczną dla zwierząt żyjących na wolności i odgrywa znaczącą rolę w procesie restytucji (przywrócenia środowisku) tego gatunku. W tym roku mija 40 lat od sprowadzenia pierwszych żubrów do Gołuchowa.