Asset Publisher Asset Publisher

VII Przegląd Twórczości Dziecięcej

Komunikat w sprawie wydarzenia

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie organizują VII Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który odbędzie się na terenie Ośrodka 14 i 15 maja 2020 r. Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego i postaw odpowiedzialności za życie własne i innych. Uczestnicy Przeglądu (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III szkół podstawowych) będą prezentować piosenki, inscenizacje i recytacje. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie do 30 kwietnia br. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Przeglądzie są zawarte w jego Regulaminie.