Wydawca treści Wydawca treści

Szkoła Podstawowa kl. VI-VIII

W głąb lasu – marsz na orientację prowadzony w części leśnej parku, obejmujący wykorzystanie mapy, rozpoznawanie drzew i krzewów, ocenę zdrowotności drzew, obserwację martwego drzewa, fototropizmu u drzew, łuszczenia się kory oraz pomiar grubości i wysokości pomnika przyrody i obliczanie jego wieku. Czas zajęć: 1,5–2 godziny zegarowe.

Szukamy dendrologicznych skarbów – lekcja terenowa polegająca na zabawie w podchody z użyciem mapki i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis 10 drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji wykonywane są także rysunki pokroju znalezionych drzew i ich prezentacja. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Ssaki leśne – zajęcia prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację czterech gatunków ssaków leśnych: żubra, daniela, dzika i konika polskiego. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy. Zadania dotyczą zwyczajów zwierząt, cech budowy, rozpoznawania poroży i tropów oraz znaczenia gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Żubrowe ciekawostki – zajęcia prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację żubrów. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy dotyczące cech budowy, zwyczajów i znaczenia tego gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Dziuple, budki i ich mieszkańcy – zajęcia prowadzone na ścieżce dydaktycznej. Uczniowie poznają zwierzęta zamieszkujące dziuple i budki lęgowe, gatunki drzew dziuplastych oraz formy ochrony dziuplaków. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Gatunki leśne z Polskiej czerwonej księgi – zajęcia oparte na obserwacji zwierząt, roślin i grzybów leśnych zaliczanych do siedmiu kategorii zagrożenia (gatunki wymarłe, zanikłe, skrajnie zagrożone, silnie zagrożone, narażone na wyginięcie, bliskie zagrożenia i mniej zagrożone). Odbywa się w sali wystawowej Muzeum Leśnictwa. Czas zajęć: 1 godzina.

Skrzydlate drapieżniki. Sowy – podczas zajęć uczeń zdobywa wiedzę na temat rodzimych gatunków sów i uczy się je rozpoznawać. W trakcie lekcji odbywają się m.in.: dyskusja na temat zagrożeń tych ptaków, obserwacja piór, rozpoznawanie głosów i rozwiązywanie kart pracy. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Zielona fabryka może się uszkodzić – podczas zajęć uczniowie poznają warunki prawidłowego przebiegu fotosyntezy. Prowadzą obserwację mikroskopową zdrowego i uszkodzonego liścia oraz wyciągają wnioski na temat czynników ograniczających lub uniemożliwiających fotosyntezę. Lekcja zwraca uwagę na skutki zanieczyszczeń i potrzebę odpowiedzialnej postawy człowieka wobec przyrody. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Ptaki szponiaste – podczas zajęć uczeń poznaje rolę ptaków drapieżnych w przyrodzie i zdobywa umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków. Poprzez dyskusję, obserwację i zabawę wyciąga wnioski na temat zagrożeń ptaków i metod ich ochrony. Podczas zajęć wykorzystywane są karty pracy. Lekcja odbywa się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.

Decoupage – na zajęciach uczniowie zapoznają się z techniką polegającą na zdobieniu drewna za pomocą wzoru wyciętego z serwetki papierowej. Jednorazowo w warsztatach mogą uczestniczyć maksymalnie 32 osoby. Zajęcia odbywają się w sali plastycznej na „Dybulu". Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.