Wydawca treści Wydawca treści

Materiały edukacyjne

Część wydawnictw dostępna jest jest bezpłatnie na platformie ISSUU pod adrsem: https://issuu.com/oklgoluchow/docs.

Aktualna oferta wydawnicza cz. I – książki

Aktualna oferta wydawnicza cz. II – materiały edukacyjne

 

Kolorowanka ŻUBR – broszura dla dzieci w prosty sposób prezentuje, jak wygląda cielę żubra, jego rodzice i życie w stadzie. Rysunkowa opowieść wprowadza w świat żubra, począwszy od narodzin, poprzez dorastanie, aż do osiągnięcia dojrzałości. Sylwetki zwierząt do pokolorowania wzbogacone zostały o rymowane wierszyki.
Rok wydania: 2020. Liczba stron: 12. Liczba ilustracji: 12. Oprawa miękka. Opracowanie merytoryczne i skład: Joanna Mróz. Ilustracje: Maksymilian Grzegorek. Wydawnictwo bezpłatne.

Wesoły żubrzyk – wierszowana opowieść dla dzieci prowadząca od narodzin żubra, poprzez jego dorastanie, aż do dojrzałości. Pozwala zapoznać się z wyglądem i zachowaniem żubrów. Wierszyki zilustrowane zostały akwarelami autorstwa Rafała Walendowskiego.
Rok wydania: 2020. Liczba stron: 12. Liczba ilustracji: 12. Oprawa miękka. Opracowanie merytoryczne i skład: Joanna Mróz. Wydawnictwo bezpłatne.

Żubr. Jaki jest król polskich lasów? – broszura edukacyjna w prosty sposób opisuje największego ssaka lądowego Europy – żubra. Zawiera opracowanie tematów, takich jak: wygląd, zachowanie, występowanie, zagrożenia i ochrona. Wydanie powstało w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
Rok wydania: 2020. Liczba stron: 14. Liczba rycin: 12. Oprawa miękka. Opracowanie: Karolina Ziółkowska. Wydawnictwo bezpłatne.

Gra MEMOSY Bogactwo przyrodnicze parku-arboretum – gra typu pamięć obrazkowa. Powstała na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej autorstwa Aldony Jarząb. Zawiera 12 par ilustrowanych tabliczek, na których znajdziemy 10 gatunków roślin i zwierząt. Wszystkie można obserwować na terenie parku-arboretum. Głównym założeniem zabawy jest poznanie bogactwa przyrodniczego parku-arboretum w Gołuchowie, który stanowi cenny fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Ciemnej”. Rok wydania: 2020. Cena: 8 zł.

Gra Zielone domino – gra na zasadzie klasycznego domino. Zawiera 28 kartoników, na których zamiast „oczek” na polach widoczne są elementy roślinne. Poznać można budowę rodzimych gatunków drzew: dębu, buka, sosny. Rok wydania: 2020. Cena: 3 zł.

Ortografia w lesie – broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży przedstawiająca w ciekawy sposób zasady ortografii w słowach związanych z przyrodą. Zawiera liczne rebusy, wykreślanki i zadania, których wykonanie ma na celu utrwalenie wiedzy. Autor: Joanna Zalejska-Niczyporuk. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 16. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Skrzydlate drapieżniki – broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży prezentująca główne ptaki szponiaste występujące w naszym kraju. Można dzięki niej dowiedzieć się, jakie są cechy rozpoznawcze poszczególnych gatunków oraz poznać wiele sekretów i ciekawostek z życia ptaków szponiastych. Autor: Patryk Ortell. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 20. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Rośliny lecznicze w lesie – broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży przedstawiająca najczęściej spotykane w naszych lasach rośliny o właściwościach leczniczych. Możemy się dzięki niej dowiedzieć, co stanowi surowiec zielarski i na jakie dolegliwości pomogą nam opisane w niej zioła. Autor: Karolina Ziółkowska. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 16. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Żubr – król lasu – broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży opisująca wygląd, zwyczaje i ciekawostki związane z życiem żubrów. Przedstawia krótką historię gatunku oraz ukazuje żubra jako symbol ochrony przyrody. Książeczka zawiera zadania i zagadki, które stanowią uzupełnienie przedstawionych informacji. Autor: Tomasz Rakowski. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 16. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Użytkowanie lasu nie jest złe – zestaw 20 scenariuszy zajęć, które mogą stanowić pomoc metodyczną i merytoryczną dla nauczycieli oraz edukatorów podejmujących tematykę leśną. Scenariusze zawierają konspekty, opracowanie merytoryczne tematów w postaci materiałów dla nauczyciela oraz karty pracy. Autorzy: Barbara Czołnik, Alicja Antonowicz, Patryk Ortell, Joanna Wróbel-Mróz, Joanna Zalejska-Niczyporuk, Karolina Ziółkowska. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 203. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Gra planszowa Z lasu do domu – polega na wcieleniu się graczy w role wylosowanych gatunków drzew, a następnie ich drewna, i pokonaniu drogi z lasu do domu, w którym pozostają w formie przedmiotów użytkowych. Sprzyja zdobyciu wiedzy na temat tego, co dzieje się ze ściętym w lesie drzewem. Zawiera karty z pytaniami, które pozwalają wzbogacić wiedzę dotyczącą drewna oraz środowiska naturalnego. Przeznaczona dla 2–8 graczy w wieku 10+. Autor: Alicja Antonowicz. Rok wydania: 2016. Cena: 20 zł.

Gra elektroniczna Wszędobylskie drewno – uczy rozpoznawania gatunków drzew oraz  budowy, wyglądu, właściwości i zastosowania drewna. Zawiera dwadzieścia plansz z rysunkami i hasłami, które należy skojarzyć ze sobą parami. Poprawność odpowiedzi sygnalizuje zapalona dioda. Gra rozwija pamięć i zdolność kojarzenia. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5–10 lat. Autorzy: Karolina Ziółkowska, Joanna Wróbel-Mróz. Rok wydania: 2016. Cena: 15 zł.

Duże i małe ssaki leśne – broszura dla dzieci prezentująca dwadzieścia ssaków występujących w polskich lasach. Opisuje wygląd, zwyczaje i ciekawostki związane z ich życiem. Dodatkowo zawiera zadania, rymowanki, zagadki i rebusy, których rozwiązanie umożliwia zdobycie dodatkowych wiadomości. Autor: Joanna Zalejska-Niczyporuk. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 20. Oprawa miękka. Cena: 1 zł. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Szanujmy martwe drzewa – broszura dla starszych dzieci, w której znajdziemy wyjaśnienie znaczenia martwego drzewa w ekosystemie leśnym. Zawiera teksty o roślinach, grzybach i zwierzętach, ich ilustracje oraz zadania do rozwiązania i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Autor: Joanna Wróbel-Mróz. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 12. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Tajemnice drzew – broszura dla młodzieży opisująca szesnaście gatunków rodzimych drzew. Ukazuje ich właściwości lecznicze, oddziaływanie energetyczne oraz wierzenia i zwyczaje z nimi związane. Teksty wzbogacają ilustracje autorstwa ukazujące drzewa w niecodziennej odsłonie. Autor: Joanna Wróbel-Mróz. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 12. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Użytkowanie lasu nie jest złe – zestaw 13 scenariuszy zajęć, które mogą stanowić pomoc metodyczną i merytoryczną dla nauczycieli oraz edukatorów podejmujących tematykę leśną. Scenariusze zawierają konspekty, opracowanie merytoryczne tematów w postaci materiałów dla nauczyciela oraz karty pracy. Autorzy: Barbara Czołnik, Patryk Ortell, Joanna Wróbel-Mróz, Joanna Zalejska-Niczyporuk, Karolina Ziółkowska. Rok wydania: 2014. Liczba stron: 165. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Lekcje w lesie, czyli praktyczne formy edukacji leśnej – pakiet edukacyjny dla nauczycieli szkół podstawowych składający się z poradnika metodycznego dla prowadzącego zajęcia oraz 25 kart pracy dla ucznia. Na podstawie pakietu nauczyciel może tworzyć różnorodne scenariusze zajęć w lesie i parku. Autor: Barbara Czołnik; Rok wydania: 2003; Liczba stron: 43; Liczba rycin: 58; Oprawa miękka; Cena: 7 zł.

Lekcje w lesie – część druga – pakiet edukacyjny dla nauczycieli szkół podstawowych. Składa się z poradnika zawierającego opisy metodyczne 20 tematów lekcji oraz 20 kart pracy dla ucznia. Na podstawie pakietu nauczyciel może tworzyć różnorodne scenariusze zajęć w lesie i sali dydaktycznej. Autor: Joanna Zalejska-Niczyporuk; Rok wydania: 2009; Liczba stron: 44; Liczba rycin: 66; Oprawa miękka; cena: 7 zł.

Nasze drzewa leśne (NAKŁAD WYCZERPANY) – pakiet dydaktyczny zawierający ilustracje pokroju 30 gatunków drzew rodzimych, fotografie zestawu części budowy morfologicznej oraz krótkie opisy. Akwarele wykonane są w formie kart pocztowych z możliwością odłączenia ich od zestawu. Redakcja: Joanna Zalejska-Niczyporuk; Rok wydania: 2008; Liczba stron; 30; Liczba rycin 90; Oprawa miękka; Cena: 6 zł.

Spotkanie z lasem (NAKŁAD WYCZERPANY) – broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży w formie pytań i odpowiedzi na temat definicji, budowy i funkcji lasu oraz zagrożeń lasu i potrzeb jego ochrony. Autor: Barbara Czołnik; Rok wydania: 2017; Liczba stron: 15; Liczba rycin: 65; Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Las – czy go znasz? – broszura edukacyjna dla dzieci w formie pytań i odpowiedzi na temat mieszkańców lasu, pożytków leśnych, wrogów lasu, obowiązków leśnika oraz postaw przyjaciela lasu. Autor: Alicja Antonowicz; Rok wydania: 2017; Liczba stron: 12; Liczba rycin: 28; Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Rok pracy leśnika w lesie – broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży w formie pytań i odpowiedzi na temat hodowli lasu, jego ochrony, pozyskania i transportu drewna, zagospodarowania łowieckiego oraz turystycznego i edukacyjnego. Autor: Joanna Zalejska-Niczyporuk; Rok wydania: 2008; Liczba stron: 22; Liczba rycin: 74; Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Leśne łamigłówki (NAKŁAD WYCZERPANY) – kolorowanka dla dzieci na temat roślin i zwierząt leśnych, owoców runa leśnego, tropów zwierząt oraz budowy mrowiska. Autor: Karolina Ziółkowska; Rok wydania: 2017; Liczba stron: 11; Liczba rycin: 70; Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Szanuj las – jest nasz (NAKŁAD WYCZERPANY) – broszura edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W formie krótkich teksów, zdjęć i rysunków prezentowane są w niej podstawowe zasady zachowania się w lesie. Autor: Anna Suska. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 10. Liczba rycin: 29. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Leśne skarby – broszura edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Zawiera krótkie teksty na temat darów lasu oraz ilustrujące je rysunki, a także zagadki, rebusy i krzyżówki do samodzielnego rozwiązania. Autor: Romana Koch. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 12. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Leśni wolontariusze – broszura edukacyjna dla dzieci. Zawiera teksty na temat wybranych zwierząt leśnego ekosystemu, które poprzez swoją biologiczną aktywność sprzyjają pracy leśników. Krótkie informacje wzbogacone są ilustracjami oraz łamigłówkami do rozwiązania. Autor: Joanna Wróbel-Mróz. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 12. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Skrzydlaci mieszkańcy lasu – broszura edukacyjna dla dzieci. Zawiera teksty na temat skrzydlatych mieszkańców lasu, ich wyglądu, zachowań, tajników obserwacji i sposobów ochrony. Publikacja posiada liczne ilustracje i łamigłówki do rozwiązania. Autor: Patryk Ortell. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 16. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Drewno jest wspaniałe – broszura dla dzieci przybliżająca właściwości drewna. Zawiera teksty na temat zalet i sposobów wykorzystania surowca drzewnego. Publikacja jest bogata w zagadki, rebusy i krzyżówki do samodzielnego rozwiązania. Autorzy: Patryk Ortell, Joanna Wróbel-Mróz, Karolina Ziółkowska. Rok wydania: 2017. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

Gołuchowskie zgadywanki – zbiór 16 zadań pomagających zdobywać wiedzę na temat parku-arboretum i Pokazowej Zagrody Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zawiera labirynty, wirówki, wykreślanki oraz wiele innych łamigłówek. Autor: Joanna Wróbel-Mróz. Rok wydania: 2014. Liczba stron: 16. Oprawa miękka. Cena: 1 zł.