Kontakt Kontakt

Siedziba Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
+ 48 62 76 15 045, +48 62 76 15 046

ul. Działyńskich 2

63-322 Gołuchów

Biuro Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jest czynne od pn. do pt. w godz. 7.00-15.00

Dyrektor
p.o. dyrektora Ewa Jedlikowska
+48 62 76 15 045
Zastępca Dyrektora
Tomasz Zygmont
+48 62 76 15 045
Główny Księgowy
Waldemar Olenderek
+48 62 76 15 045

Dział Edukacji i Informacji

Alicja Antonowicz
Kierownik
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 130

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Piotr Dominiak
Kierownik
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 105

Dział Finansowo-Księgowy

Waldemar Olenderek
Główny Księgowy
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 107

Dział Muzealny

Konrad Bul
Kierownik
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 120

Dział Parkowy

Tomasz Rakowski
Kierownik
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 110

Samodzielne stanowisko ds. płac i kadr

Maria Guździoł
Starszy specjalista
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 131

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych

Jerzy Adamczewski
Kierownik
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 140

Samodzielne stanowisko ds. organizacji pracy i komunikacji społecznej

Michał Kędzia
Starszy specjalista
Tel.: +48 62 76 15 045 w. 114