Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Leśni detektywi – lekcja prowadzona w części ozdobnej parku w okresie wiosny, lata i jesieni. Obejmuje ona poznawanie lasu za pomocą wszystkich zmysłów: poprzez poszukiwanie zapachów, obserwację i zbiór cząstek przyrody, rozpoznawanie drzew za pomocą dotyku kory, osłuchiwanie drzew stetoskopem, smakowanie leśnych soków. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Ssaki leśne – zajęcia prowadzone od klasy II. Realizowane są w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację czterech gatunków ssaków leśnych: żubra, daniela, dzika i konika polskiego. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy. Zadania dotyczą zwyczajów zwierząt, cech budowy, rozpoznawania poroży i tropów oraz znaczenia gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Wiosna budzi zapachami i kolorami – zajęcia prowadzone są w części ozdobnej parku w okresie wiosny. Obejmują one obserwacje barw przyrody, zbiór cząstek przyrody z zastosowaniem palety barw, poznawanie zapachów, tworzenie dzieła plastycznego z użyciem zebranych materiałów oraz wystawę wykonanych prac. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Jesienne obserwacje – zajęcia prowadzone są w części ozdobnej parku w trakcie jesieni. Obejmują one obserwację barw w przyrodzie, zbiór cząstek przyrody z użyciem palety barw, tworzenie dzieła plastycznego z użyciem zebranych materiałów oraz wystawę prac. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Szukamy dendrologicznych skarbów – lekcja terenowa prowadzona od klasy II, polegająca na zabawie w podchody z użyciem mapki i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis 10 drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji wykonywane są także rysunki pokroju znalezionych drzew i ich prezentacja. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Budowa warstwowa lasu – lekcja prowadzona od klasy II, oparta na obserwacji flory i fauny dioramy lasu liściastego w aspekcie wiosennym oraz boru świerkowego w aspekcie zimowym. Zajęcia odbywają się w sali wystawowej Muzeum Leśnictwa. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Kalkografia – podczas trwania warsztatów uczniowie tworzą grafikę. Technika polega na odbijaniu za pomocą kalki maszynowej kompozycji wykonanej z materiałów o ciekawej fakturze.  Zajęcia odbywają się w sali plastycznej na „Dybulu". Grupa może liczyć 32 osoby. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Decoupage – na zajęciach uczniowie zapoznają się z techniką polegającą na zdobieniu drewna za pomocą wzoru wyciętego z serwetki papierowej. Jednorazowo w warsztatach mogą uczestniczyć maksymalnie 32 osoby. Zajęcia odbywają się w sali plastycznej na „Dybulu". Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.