Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV–V szkoły podstawowej

Szukamy dendrologicznych skarbów – lekcja terenowa polegająca na zabawie z użyciem planu parku i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji uczestnicy zdobywają nową wiedzę o drzewach i prezentują informacje, które zdobyli. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Jak żyje las? – zajęcia prowadzone w borze mieszanym w oparciu o karty pracy, obejmujące rozpoznawanie drzew i krzewów, budowę warstwową lasu, znaczenia roślinności leśnej oraz zależności pokarmowych w lesie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Ssaki leśne – zajęcia realizowane są w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację czterech gatunków ssaków leśnych: żubra, daniela, dzika i konika polskiego. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy. Zadania dotyczą zwyczajów zwierząt, cech budowy, rozpoznawania poroży i tropów oraz znaczenia gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. Należy doliczyć czas na przejście do Pokazowej Zagrody Zwierząt.

Żubrowe ciekawostki – zajęcia prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację żubrów. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy dotyczące cech budowy, zwyczajów i znaczenia tego gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. Należy doliczyć czas na przejście do Pokazowej Zagrody Zwierząt.