Kalendarz Kalendarz

Wróć do pełnej strony

„O Święcie Lasu"

Wystawa

Wystawa ze zbiorów muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej, obrazująca święto „Święto Lasu” – jego koncepcję oraz ewolucję od początku, czyli od roku 1933 do współczesności. Na wystawę składać się będą różnorodne eksponaty, jak dokumenty, zdjęcia, plakaty czy przedmioty codziennego użytku, a także fragmenty filmów achiwalnych.

Zapraszamy!