Wydarzenia Wydarzenia

200 lat munduru leśnego

Wystawa historyczna prezentująca rekonstrukcje munduru leśnego z okresu Królestwa Kongresowego, a także mundury z okresu międzywojennego. Jej perełkę stanowi prezentacja oryginalnej kurtki mundurowej z okresu międzywojennego, która posiada własną bogatą historię. Wystawę wzbogaca współczesny mundur leśny ze wszystkimi atrybutami współczesnego leśnika.