Wydarzenia Wydarzenia

Dzień Ziemi 2021

Przywróć naszą Ziemię!

Coroczne obchody Dnia Ziemi mają na celu przypominać, że każdy obywatel jest odpowiedzialny za błękitną planetę. Naszym zadaniem jest również dzielić się wiedzą o środowisku, jego problemach i sposobach ochrony.

W tym roku Ośrodek podjął współpracę z młodzieżą w trybie zdalnym. Kontynuowana była akcja „Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo Cennych Gołuchowa”, podczas której młodzież angażuje się w działania ekologiczne. Podsumowaniem całorocznej pracy jest przyznanie odznaki. W tym roku na tytuł Honorowego Opiekuna zasłużyły cztery osoby:

  • Antoni Kranc – Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego w Kaliszu
  • Anna Lisowska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
  • Mikołaj Hassek – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
  • Julia Jendraszczak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie


Ośrodek Kultury Leśnej przeprowadził również konkurs pod hasłem „Czysty las – zadowoleni ludzie i zwierzęta", w dwóch kategoriach – plakat i film. Wyniki i podsumowanie znajdują się pod tutaj.

Nową formą aktywności są interaktywne quizy. Ten sposób zdobywania i utrwalania wiedzy cieszy się szeroką popularnością ze względu na szybkie rezultaty. Pierwsza propozycja to quiz przygotowany przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu i skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych. Każdy może się sprawdzić.

Drugi test, przygotowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu, sprawdza wiedzę o parku-arboretum w Gołuchowie i dedykowany jest dla uczniów klas VI–VIII. Quiz dostępny będzie 22 kwietnia. Trzy osoby z najlepszymi wynikami zostaną nagrodzone upominkami. Po sprawdzeniu nadesłanych odpowiedzi opublikujemy zwycięzców (pod pseudonimami, które należy podać w teście) i poprosimy o zgłoszenie się (drogą mailową) po odbiór nagrody.

Współpracę w organizacji gołuchowskiego Dnia Ziemi 2021 podjęli także studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sekcja Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Koła Leśników UPP w Poznaniu przeprowadzi pięć spotkań warsztatowych on-line pt. „pLAStik jest nasz!” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie.

Podsumowaniem tegorocznych działań i jednocześnie wymownym symbolem było posadzenie drzewa w gołuchowskim parku-arboretum. 19 kwietnia Dyrektor Ośrodka Benedykt Roźmiarek wraz z przedstawicielami III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu – dyrektor Anną Narewską i zastępcą dyrektora Grzegorzem Wieczorkiem posadzili tulipanowca amerykańskiego, który wzbogacił kolekcję drzew w parku.