Wydarzenia Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Lasów

Świętujmy razem 21 marca!

Międzynarodowy Dzień Lasów (MDL) 2021 r. przebiega pod hasłem „Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia”. Tegoroczny temat wpisuje się w Dekadę Odbudowy Ekosystemów ustanowioną przez ONZ (2021–2030), której celem  jest zapobieganie degradacji ekosystemów na całym świecie oraz zatrzymanie i odwrócenie negatywnych procesów w środowisku.

Przywracając naszej planecie lasy, pomagamy tworzyć zdrowszy świat dla nas i dla przyszłych pokoleń. Sadząc lasy i zarządzając nimi w sposób zrównoważony, przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności Ziemi i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wspierając jednocześnie działalność gospodarczą, która tworzy miejsca pracy i poprawia jakość życia. Gospodarka leśna odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu ubóstwa i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Jednak pomimo tych wszystkich bezcennych korzyści ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych, postępuje globalne wylesianie. I choć w naszym kraju lasów z roku na rok przybywa, nie możemy pozostawać obojętnymi na globalne problemy.

Planeta traci co roku 10 milionów hektarów terenów leśnych, co wpływa również na dużą emisję gazów cieplarnianych. Odbudowa lasów i zrównoważona gospodarka leśna zmniejszają problemy związane ze zmianami klimatycznymi i utratą różnorodności biologicznej.

Kiedy bierzemy do ręki szklankę wody, piszemy w zeszycie, zażywamy lekarstwa na gorączkę czy budujemy dom, nie zawsze uświadamiamy sobie związek z lasami. A jednak te i wiele innych aspektów naszego życia są w różny sposób z nimi powiązane.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów, aby uczcić i podnieść świadomość ich znaczenia. Zachęca do podejmowania lokalnych, krajowych i międzynarodowych wysiłków w celu organizowania działań edukacyjnych na rzecz lasów, takich jak sadzenie drzew, wystawy, konkursy.

Napisy polskie dostępne w ustawieniach filmu.

Aby włączyć się w obchody MDL, udostępnijcie spot, podzielcie się banerem, napiszcie post w mediach społecznościowych, wykorzystując komunikaty kluczowe lub zróbcie zdjęcie ulubionego lasu i podzielcie się nim ze znajomymi tagując #IntIForestDay. Zapraszamy też do testu wiedzy, który dla Was przygotowaliśmy.

 

Wykorzystane źródło: https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day