Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół średnich

W głąb lasu – marsz na orientację prowadzony w części leśnej parku, obejmujący wykorzystanie mapy, rozpoznawanie drzew i krzewów, ocenę zdrowotności drzew, obserwację martwego drzewa, fototropizmu u drzew, łuszczenia się kory oraz pomiar grubości i wysokości pomnika przyrody i obliczanie jego wieku. Czas zajęć: 1,5–2 godziny zegarowe.

Szukamy dendrologicznych skarbów – lekcja terenowa polegająca na zabawie w podchody z użyciem mapki i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis 10 drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji wykonywane są także rysunki pokroju znalezionych drzew i ich prezentacja. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Gatunki leśne z Polskiej czerwonej księgi – zajęcia oparte na obserwacji zwierząt, roślin i grzybów leśnych zaliczanych do siedmiu kategorii zagrożenia (gatunki wymarłe, zanikłe, skrajnie zagrożone, silnie zagrożone, narażone na wyginięcie, bliskie zagrożenia i mniej zagrożone). Odbywa się w sali wystawowej Muzeum Leśnictwa. Czas zajęć: 1 godzina.