Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół średnich

W głąb lasu – marsz na orientację prowadzony w części leśnej parku, obejmujący wykorzystanie mapy, rozpoznawanie drzew i krzewów, ocenę zdrowotności drzew, obserwację martwego drzewa, fototropizmu u drzew, łuszczenia się kory oraz pomiar grubości i wysokości pomnika przyrody i obliczanie jego wieku. Czas zajęć: 2 godziny zegarowe.

Szukamy dendrologicznych skarbów – lekcja terenowa polegająca na zabawie z użyciem planu parku i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji uczestnicy zdobywają nową wiedzę o drzewach i prezentują informacje, które zdobyli. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.