Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli i leśników zaangażowanych w działalność edukacyjną. Program warsztatów jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym zajęcia i uwzględnia zainteresowania oraz potrzeby odbiorców.