Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Biblioteka

Biblioteka

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Biblioteka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu leśnictwa i dziedzin pokrewnych – biologii, ekologii, dendrologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, gleboznawstwa, ogrodnictwa. Księgozbiór podręczny tworzą słowniki, leksykony, encyklopedie, podręczniki. Biblioteka prenumeruje czasopisma tematycznie związane z leśnictwem, ekologią, łowiectwem, ochroną przyrody i środowiska. Nieprzerwanie powiększane zbiory biblioteczne liczą obecnie ponad 9 tysięcy woluminów, w tym wiele unikatów.

Od 2012 roku zasoby udostępniane są za pomocą zintegrowanego systemu bibliotecznego WEBLIS. Baza ta zawiera katalog książek, opisy bibliograficzne czasopism, artykułów oraz prac naukowo-badawczych, który uzupełniany jest na bieżąco o nowe tytuły. Z biblioteki mogą korzystać: pracownicy OKL, uczniowie okolicznych szkół, uczniowie techników leśnych, studenci leśnictwa oraz inne osoby. Na zamówienie czytelnika biblioteka wykonuje odpłatnie kopie artykułów z książek i czasopism oraz przeprowadza kwerendy.

Biblioteka znajduje się w budynku o historycznej nazwie Kasa, będącym siedzibą dyrekcji i administracji Ośrodka, zlokalizowanym tuż przy głównym wejściu do parku. Czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00. Dla czytelników z zewnątrz dostępna jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 62 761 70 45 lub e-mailowym: okl@okl.lasy.gov.pl.