Asset Publisher Asset Publisher

Muzeum Leśnictwa – Oficyna

Oficyna to XIX-wieczny obiekt mieszkalny powstały na bazie wybudowanej w latach 1852–1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim. Dziś udostępnia podwoje jako Muzeum Leśnictwa. Prezentowane są tutaj dwie stałe ekspozycje: „Kulturotwórcza rola lasu" i „Dzieje leśnictwa w Polsce" a także wystawy czasowe.

Izabella i Jan Działyńscy w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia wspólnie z architektami zaplanowali adaptację przemysłowego budynku na cele mieszkalne. Zasadniczy trzon dawnej gorzelni nie został zmieniony, jednak kolejne etapy rozbudowy (1872–1874 i 1890–1895) doprowadziły ostatecznie do efektownej formy, którą dziś niektórzy nazywają pałacem. Działania wojenne szczęśliwie ominęły ten obiekt i nie uległ on żadnym większym, zewnętrznym zniszczeniom. Przejęty przez Lasy Państwowe w latach 70. ubiegłego stulecia z docelowym przeznaczeniem na Muzeum Leśnictwa, wymagał generalnego remontu wnętrz. Prowadzone przez kolejne lata prace remontowe i konserwatorskie przywróciły wnętrzom dawną świetność i umożliwiły ostatecznie zaadaptowanie sal na cele ekspozycyjne. W październiku 1986 roku uroczyście otwarto wystawę obrazującą inspirujący wpływ lasu na działalność artystyczną, rok później ekspozycję historyczną na temat polskiego leśnictwa.

Na wystawie „Kulturotwórcza rola lasu" można zobaczyć prace artystyczne powstałe z zamiłowania twórców do przyrody. Są to między innymi dzieła malarskie, grafiki, intarsje, rzeźby i płaskorzeźby, ceramika i szkło artystyczne, ozdobne tkaniny oraz wyroby rzemiosła artystycznego, zarówno zabytkowe jak i współczesne. Podziwiać tutaj można obrazy i rysunki M. Wywiórskiego, grafiki J.E. Ridingera, J. Wałacha, l. Rózgi, intarsje E. Kapłońskiego i rzeźby B. Chromego. Swoisty urok mają prezentowane kolekcje rzeźb w hubach i porożu oraz kolekcja pisanek zdobionych akcentami przyrodniczymi.

Druga wystawa stała zatytułowana jest: „Dzieje leśnictwa w Polsce". Zapoznać się można na niej między innymi z pierwotnymi formami korzystania z lasu przez człowieka, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi korzystania z lasu, z ustawami określającymi obowiązki leśniczych. Na wystawie zgromadzono pamiątki szkolnictwa leśnego oraz dokumenty ilustrujące historię leśnictwa w okresie zaborów, w okresie międzywojennym, drugiej wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej. Ozdobą tej ekspozycji są modele mielerzy, dziegciarni, komięgi, barci leśnej oraz modele dawnych mundurów leśnych. Ponadto eksponowane są tu archiwalne mapy, operaty leśne, zabytki piśmiennictwa leśnego, pamiątkowe fotografie oraz medale i sztandary.

W Oficynie często są aranżowane wystawy czasowe eksponujące dzieła artystyczne współczesnych twórców, dla których las stanowi ważną inspirację artystyczną.