Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży określane są zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdziemy w Zarządzeniu Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023.

Przedsiębiorcy kupują drewno w następujących procedurach:
- aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno",
- na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

Osoby fizyczne kupują drewno:
- bezpośrednio w Ośrodku Kultury Leśnej na  podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
- w aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno".

Sprzedaż detaliczna drewna w Ośrodku Kultury Leśnej odbywa się:
- w biurze Ośrodka Kultury Leśnej (ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

Oferowane drewno jest wynikiem prowadzonych cięć sanitarnych oraz wiąże się z usuwaniem złomów i wywrotów z terenu parku Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.