Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja naukowa

„Zbiory i ekspozycje przyrodnicze w Polsce"

Konferencja naukowa „Zbiory i ekspozycje przyrodnicze w Polsce"

organizowana pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

pana dr inż. Konrada Tomaszewskiego

z okazji jubileuszu 30-lecia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

w dniach 11–12 maja 2017 roku

 

Celem konferencji jest dyskusja na temat organizacji i specyfiki zbiorów przyrodniczych, a także stanu obecnego i przyszłości zbiorów i wystaw przyrodniczych w Polsce.

Na konferencji zostanie przedstawionych 20 referatów przygotowanych przez różne muzea i instytucje posiadające i prezentujące zbiory przyrodnicze. Wypowiedzą się przedstawiciele świata nauki oraz muzealnicy praktycy bezpośrednio związani z prezentowanymi zagadnieniami.