Asset Publisher Asset Publisher

Ptaki naszych lasów

Wystawa twórczości Arkadiusza Mańczyka

 

Siedemdziesiąt dwa gatunki ptaków w jednej z sal Muzeum Leśnictwa! Na wystawie czasowej prezentującej twórczosć Arkadiusza Mańczyka, leśnika z Nadleśnictwa Zawadzkie, będzie można zobaczyć wykonane różnymi technikami portrety m.in. derkacza, krwawodzioba, potrzosa, kobuza czy mysikrólika.

Prezentowane prace w sposób realistyczny, z drobiazgową wręcz wiernością każdemu anatomicznemu czy kolorystycznemu szczegółowi, ukazują bogactwo krajowej ptasiej fauny. Autor – co charakterystyczne dla jego poczynań artystycznych – wykorzystał do tego celu rozmaite techniki plastyczne: trzon ekspozycji stanowią modele ptaków wykonane z drewna, drutu i masy plastycznej, a uzupełniają ją obrazy olejne, akwarele, rysunki tuszem i kredką akwarelową.

Arkadiusz Mańczyk jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 2003 roku zawodowo związany z Lasami Państwowymi, pracuje jako specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Zawadzkie (RDLP w Katowicach). Jako artysta samouk wielokrotnie uczestniczył i zdobywał laury w organizowanych przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie przeglądach twórczości artystycznej leśników OPTAL. Tematem swoich prac uczynił leśną przyrodę, a szczególnie ptaki, którymi fascynuje się od dzieciństwa. Natomiast jego wszechstronność ujawnia się w doborze różnych technik artystycznych – od malarstwa, przez rysunek, rzeźbę i fotografię, po twórczość ludową.

Wizyta na wystawie Ptaki naszych lasów w twórczości Arkadiusza Mańczyka będzie z pewnością interesującym przeżyciem estetycznym. Ekspozycja ta ma jednak także duży potencjał poznawczy, a w związku z tym i edukacyjny, i ma być – jak mówi sam autor – „zachętą do dalszego, samodzielnego poznawania świata przyrody, szczególnie podpatrywania przedstawicieli polskiej awifauny w ich naturalnym środowisku”.

 

Wystawę, do obejrzenia której gorąco zachęcamy, można oglądać do 10 czerwca 2018 roku.