Asset Publisher Asset Publisher

Z kolekcji Henryki i Jerzego Gnerowiczów

W lipcu 2020 roku, małżonkowie – Henryka i Jerzy Gnerowiczowie z Kalisza, przekazali w depozyt Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie posiadaną kolekcję pszczelarską, na którą składa się zbiór ponad 7 tysięcy eksponatów podzielonych na kilkanaście kategorii. Uczynili to kierując się względami społecznymi w nadziei, że zbiór użytkowany przez Ośrodek, dysponujący doświadczoną kadrą pracowników muzealnych oraz odpowiednimi środkami i narzędziami, przyczyni się do rozpowszechniania i promowania historii, tradycji i kultury pszczelarskiej. 

14 grudnia 2021 roku w jednej z sal wystawienniczych Muzeum Leśnictwa udostępniona została wystawa „Z kolekcji Henryki i Jerzego Gnerowiczów”. Wystawa z oczywistych względów nie obejmuje wszystkich przekazanych obiektów, nie obejmuje też wszystkich kategorii zbiorów, jest jedynie wyborem, przykładem fragmentów kolekcji, z której można byłoby utworzyć samodzielne muzeum. Na wystawie znajdziemy oprócz podstawowych informacji o twórcach kolekcji również ich dorobek literacki w postaci m.in. publikacji z zakresu historii pszczelarstwa i utworów poetyckich. W jednej z gablot zaprezentowano dowody uznania dla pracy Jerzego Gnerowicza w postaci odznaczeń, odznak i pamiątkowych medali. Liczne plakaty, pocztówki oraz niezwykły zbiór miodów pitnych (oryginalnie zapieczętowane butelki różnych producentów) i miodniczek to jedynie fragment niezwykle ciekawej i rozbudowanej kolekcji.   

Zapraszamy do obiektu muzealnego Oficyna.

Tekst: Konrad Bul