Wydawca treści Wydawca treści

Muzeum Leśnictwa – Owczarnia

Budynek wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina – ówczesnego właściciela majątku gołuchowskiego. Przez wiele lat był użytkowany do celów gospodarskich. W latach 2003–2005 został gruntownie odrestaurowany, a w 2006 roku udostępniono w nim do zwiedzania stałą wystawę „Technika leśna”. Aktualnie Owczarnię z Powozownią łączy przeszklony pasaż, co pozwala na kompleksowe zwiedzanie tych dwóch budynków.

Pierwsza stała wystawa „Technika leśna" została udostępniona zwiedzającym w 1983 roku w budynku dawnej stajni na Dybulu. Prezentowana aktualnie w XIX-wiecznej Owczarni wystawa jest jej kontynuacją. Została wzbogacona tematycznie i przedstawia zdecydowanie większą część zbiorów Muzeum Leśnictwa. Na powierzchni 1039 m² zgromadzono eksponaty obrazujące sposoby zagospodarowania i użytkowania lasu. Prezentowane są tu narzędzia i maszyny używane w hodowli, ochronie i użytkowaniu lasu. Część ekspozycji poświęcono nasiennictwu i szkółkarstwu leśnemu. Znajdują się tu zarówno proste narzędzia, jak i maszyny i urządzenia wieloczynnościowe, związane z mechanizacją prac w leśnictwie. Na wystawie techniki uwagę zwracają makiety dawnego przemysłu leśnego. Dzięki nim dowiadujemy się, jak w dawnych czasach produkowano węgiel drzewny, smołę, dziegieć, potaż, terpentynę, kwas drzewny i sadzę. Na wystawie tej zobaczyć możemy szereg eksponatów ilustrujących pozyskiwanie żywicy oraz zestaw wyrobów z drewna ukazujący wszechstronność zastosowania tego surowca. Dużą przestrzeń wystawy wypełniają narzędzia pomiarowe, instrumenty geodezyjne i kartograficzne używane w pracach terenowych i kameralnych związanych z urządzaniem lasu. Znajduje się tu również symboliczna ekspozycja surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w postaci artykułów zielarskich, kosmetycznych, owoców runa leśnego oraz dziczyzny.