Wydawca treści Wydawca treści

Muzeum Leśnictwa – Powozownia

Budynek wzniesiony w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego. Służył przez lata jako stajnia dla koni cugowych i pod wierzch oraz miejsce garażowania pojazdów. Po generalnym remoncie, przeprowadzonym w końcu ubiegłego stulecia, urządzono w niej stałą wystawę z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowaną „Spotkanie z lasem".

Na wystawie „Spotkanie z lasem" las jest ukazany jako zjawisko geograficzne, ekologiczne, botaniczne oraz jako obiekt ochrony przyrody. Na ekspozycji można zobaczyć siedliska leśne wraz z kolekcją profili glebowych, podstawowe typy próchnicy leśnej, zapoznać się z glebotwórczą rolą lasu, różnorodnością pokrywy dna lasu, typami budowy pionowej drzewostanów oraz rodzajami zadrzewień. Część ekspozycji poświęcona jest gatunkom drzew leśnych występującym w polskich lasach. Znajdują się tu zestawy dendrologiczne ukazujące wszystkie części budowy morfologicznej drzew takie jak: kwiaty, liście, pędy, nasiona, owoce, szyszki, siewki, korę oraz próbki drewna. W celach porównawczych wystawiane są makiety eksponujące trzy formy zagospodarowania terenu. Są to: rezerwat leśny, obszar względnej równowagi biologicznej oraz obszar ekologicznego zagrożenia.

Wystawie towarzyszą dwie dioramy lasu: grąd środkowoeuropejski w aspekcie wiosennym oraz świerczyna borealna w aspekcie zimowym. Integralną częścią wystawy jest ekspozycja gatunków leśnych z „Polskiej Czerwonej Księgi". Zobaczyć tutaj można 256 gatunków roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem w środowisku przyrodniczym Polski. Gatunki z „Czerwonej Księgi" eksponowane są na siedmiu stoiskach, zgodnie z siedmioma kategoriami zagrożenia flory i fauny.  Prawdziwym rarytasem na tej wystawie jest, eksponowana w osobnej sali kolekcja zabytkowych „ksiąg drzewnych". Stworzył ją na początku XIX wieku profesor wyższej wiedzy leśnej Carl von Hinterlang. Kolekcja składa się z 18 ksiąg wykonanych z drewna poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Wewnątrz każdej księgi znajdują się liście, pędy, kwiatostany, szyszki, owoce, nasiona, siewka, pyłek kwiatowy, próbka drewna i węgla drzewnego, korzonek oraz, umieszczony w osobnym schowku opis eksponatu. Każdy grzbiet księgi wykonany jest z kory danego gatunku, a okładki – z przekroju stycznego drewna.

Na parterze Powozowni eksponowana jest multimedialna makieta edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Służy ona do prezentacji walorów architektonicznych zabytkowej rezydencji oraz walorów przyrodniczych parku-arboretum. W „Powozowni" prezentowane są także liczne wystawy czasowe organizowane przez Ośrodek.