Wydawca treści Wydawca treści

Wystawa

Zapraszamy!

W ramach obchodów XXVIII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegającej pod hasłem Moja Droga, udostępniamy Państwu wystawę pt. Migawki z przeszłości, czyli leśnicy w starej fotografii.
Ekspozycję można oglądać zarówno on-line, jak i stacjonarnie w Muzeum Leśnictwa, w budynku Oficyny do końca bieżącego roku. Wystawa jest zachętą do zapoznania się z drogą zawodową leśnika z początku XX wieku.
Spotykamy się tu z leśnikami będącymi w różnym etapie swojego życia. Zobaczymy młodych adeptów leśnictwa, wkraczających do leśnego zawodu, ich pracę, rodzinę, wspólne spotkania i podróże, a także koniec życiowej ścieżki – pogrzeb.

Zapraszamy Państwa do przejrzenia kilkunastu fotograficznych kadrów, które zobrazują zawód leśnika sprzed około wieku.

Dodatkowo 19 i 20 września zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania wszystkich wystaw Muzeum Leśnictwa w budynkach Powozownia i Oficyna.


„Inspirowane naturą” – wystawa

Serdecznie witam Internetowych Odwiedzających naszą wystawę.

Czas „wirusa koronowanego” zmusił nas do zaproszenia Państwa na spotkania ze sztuką inspirowaną przyrodą w takiej, a nie innej formie. Mamy nadzieję, że czas przyszły pozwoli nam spotkać się bezpośrednio, na przykład za rok, w gościnnych salach wystawowych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Od jakiegoś czasu chodziła mi po głowie idea prezentacji prac plastycznych inspirowanych i przedstawiających środowisko przyrodnicze, ale także pokazujących nasze relacje z przyrodą. Nie wiedziałem wtedy jeszcze o zacnych działaniach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i jego dorobku w udostępnianiu szerokiej publiczności dzieł plastycznych nie tylko artystów-leśników. Tematy animalistyczne czy, ogólniej ujmując, przyrodnicze są popularne nie tylko w Europie. Na przykład w Wielkiej Brytanii organizowana jest co miesiąc licząca się wystawa sztuki z tym związana. W Stanach Zjednoczonych działają potężne galerie jej poświęcone. Natomiast u nas tematyka ta płynie sobie cichutko i zazwyczaj niepostrzeżenie. Dlaczego…? Chodzi tu o sztukę szeroko rozumianą. Nie tylko tę przez tak zwane wielkie „S”. Jeśli sztuka jest jedna, to także jeden jest język pozwalający porozumiewać się na wielu polach oraz wypowiadać w wielu tworzywach. Bogactwo przyrodnicze determinuje bogactwo sztuki animalistycznej i to właśnie znajdziecie Państwo na tej wystawie. Mam nadzieję, że to pierwsze skromne spotkanie będzie początkiem cyklicznych wystaw, a grono uczestników prezentujących swoje prace będzie nieustannie wzrastało.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich wystawców Panu Benedyktowi Roźmiarkowi, dyrektorowi Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, za okazane zrozumienie i pomoc w urzeczywistnieniu tego przedsięwzięcia. Panu Konradowi Bulowi oraz pozostałym pracownikom Ośrodka za zaangażowanie i znakomitą współpracę. Panu prof. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi, przewodniczącemu Rady Naukowej OKL w Gołuchowie, za wspieranie wszelkich działań na polu kultury związanych z propagowaniem ochrony przyrody i kultury łowieckiej. Mojej koleżance po fachu, artystce plastyk Pani prof. Monice Starowicz, która podjęła się roli jednego z kuratorów wystawy, za cenne uwagi.

Państwu życzę miłych chwil w czasie jej oglądania, pozostając w nadziei, że zwróci ona uwagę i rozbudzi zainteresowanie sztuką wywodzącą się z przyrody, o niej oraz o relacjach z nią mówiącej.

 

Jacek Seniów

artysta plastyk, absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu


„Aga Czyż i jej fotografia”

Prezentujemy Państwu kolejną wirtualną wystawę, tym razem są to fotografie Agnieszki Czyż

Autorka urodziła się w Kielcach i jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach.

Od lat związana jest z Osiedlowym Klubem Kultury „Miniatura”, działającym przy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie pracuje jako instruktor plastyk i  jest odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi sekcję plastyczną „KAP 65” oraz zajęcia z fotografii. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, Delegatura w Kielcach.

Od lat pasjonuje ją fotografia, ale zajmuje się także innymi dziedzinami sztuki, takimi jak malarstwo, rysunek i grafika. Jej fotografie są interpretacją i przetworzeniem wrażeń wyniesionych z otaczającego ją świata. Poprzez „filtr” własnej wrażliwości artystycznej pokazuje i utrwala przyrodę i krajobraz.

Autorka bierze czynny udział w wydarzeniach kieleckiego środowiska plastycznego i fotograficznego, a także w wielu plenerach, wystawach indywidualnych i grupowych. Była również uczestniczką Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Inspiracje leśne V”, który odbył się w sierpniu 2019 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Większość z prezentowanych prac powstała właśnie podczas tego wydarzenia.

Materiały do pobrania


„Gorce w Naturze 2000”

Wystawa fotograficzna zorganizowana przez Gorczański Park Narodowy w ramach przedsięwzięcia „Gorce w Naturze 2000. Edukacja i turystyka przyrodnicza” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wystawę zdjęć oglądać można w Muzeum Leśnictwa – w budynku Powozowni, do 31 sierpnia 2020 roku, a także on-line:

 


Pejzaże Podlasia

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania

Prezentujemy Państwu wystawę fotograficzną pt. „Pejzaże Podlasia”, na którą składa się 30 wybranych fotogramów, których autorem jest Artur Bieńkowski.

Absolwent wydziału zootechniki, Akademii Rolniczej w Lublinie. Wieloletni pracownik najstarszej polskiej stadniny koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim, która w 2017 roku obchodziła 200-lecie istnienia. Jest on także instruktorem jeździectwa i inicjatorem wielu imprez sportowo-kulturalnych, m.in. zawodów hipicznych, koncertów oraz wystaw. W wolnych chwilach fotografuje, uwieczniając na swoich zdjęciach podlaskie krajobrazy oraz sceny z życia janowskiej stadniny. Artur Bieńkowski poświęca się także działalności społecznej, będąc Wiceprezesem Stowarzyszenia „Nadbużańskie Dwory i Pensjonaty”, członkiem zarządu fundacji im. Ludwika Maciąga „Eos” i sekretarzem lokalnej organizacji turystycznej „Między Bugiem a Krzną”. Sam o sobie mówi że zainteresowanie sztuką zawdzięcza prof. Ludwikowi Maciągowi, prof. Stanisławowi Bajowi oraz Maciejowi Falkiewiczowi, znakomitym polskim malarzom, związanym z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Autor na stałe mieszka w Janowie Podlaskim, gdzie w otoczeniu pięknych janowskich arabów i niezwykłego krajobrazu nadbużańskich łąk i pól poszukuje inspiracji do swojej twórczości fotograficznej.

Tekst: Rafał Walendowski