Wydawca treści Wydawca treści

Biblioteka

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

W dniach od 4 do 15 lipca 2022 r. biblioteka jest nieczynna.

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki

w trakcie epidemii COVID-19

 1. W trakcie epidemii COVID-19 w Bibliotece oprócz pracowników Ośrodka Kultury Leśnej
  w Gołuchowie mogą przebywać wyłącznie 2 (dwie) osoby (użytkownicy).
 2. Użytkownik korzystający ze zbiorów Biblioteki obowiązany jest zdezynfekować dłonie płynem
   do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do Biblioteki.
 3. Użytkownik korzystający ze zbiorów Biblioteki obowiązany jest posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta.
 4. Użytkownik korzystający ze zbiorów Biblioteki obowiązany jest zachować dystans 2 m
  od pracowników Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 5. Zalecane jest, aby użytkownik korzystający ze zbiorów Biblioteki miał założone rękawiczki ochronne.
 6. Zwracane przez użytkownika wydawnictwa podlegają 3-dniowej kwarantannie.
 7. Dla użytkowników z zewnątrz, korzystanie ze zbiorów bibliotecznych możliwie jest wyłącznie
   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 62/7615045 lub 62/7615046 wewnętrzny 113 lub
  e-mailowym: okl@okl.lasy.gov.pl.

Biblioteka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu leśnictwa i dziedzin pokrewnych – biologii, ekologii, dendrologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, gleboznawstwa, ogrodnictwa. Księgozbiór podręczny tworzą słowniki, leksykony, encyklopedie, podręczniki. Biblioteka prenumeruje czasopisma tematycznie związane z leśnictwem, ekologią, łowiectwem, ochroną przyrody i środowiska. Nieprzerwanie powiększane zbiory biblioteczne liczą obecnie ponad 9 tysięcy woluminów, w tym wiele unikatów.
Od 2012 roku zasoby udostępniane są za pomocą zintegrowanego systemu bibliotecznego WEBLIS. Baza ta zawiera katalog książek, opisy bibliograficzne czasopism, artykułów oraz prac naukowo-badawczych, który uzupełniany jest na bieżąco o nowe tytuły. Z biblioteki mogą korzystać: pracownicy Ośrodka, uczniowie okolicznych szkół, uczniowie techników leśnych, studenci leśnictwa oraz inne osoby. Na zamówienie czytelnika biblioteka wykonuje odpłatnie kopie artykułów z książek i czasopism oraz przeprowadza kwerendy.

Siedziba biblioteki znajduje się w budynku o historycznej nazwie Kasa, będącym siedzibą dyrekcji i administracji Ośrodka, zlokalizowanym tuż przy głównym wejściu do parku. Czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00. Dla czytelników z zewnątrz dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 62/7615045 lub 62/7615046 wewnętrzny 113 lub e-mailowym: okl@okl.lasy.gov.pl.

 

Nabytki biblioteczne w lutym 2022 roku