Asset Publisher Asset Publisher

Wystawa

Zapraszamy!

W ramach obchodów XXVIII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegającej pod hasłem Moja Droga, udostępniamy Państwu wystawę pt. Migawki z przeszłości, czyli leśnicy w starej fotografii.
Ekspozycję można oglądać zarówno on-line, jak i stacjonarnie w Muzeum Leśnictwa, w budynku Oficyny do końca bieżącego roku. Wystawa jest zachętą do zapoznania się z drogą zawodową leśnika z początku XX wieku.
Spotykamy się tu z leśnikami będącymi w różnym etapie swojego życia. Zobaczymy młodych adeptów leśnictwa, wkraczających do leśnego zawodu, ich pracę, rodzinę, wspólne spotkania i podróże, a także koniec życiowej ścieżki – pogrzeb.

Zapraszamy Państwa do przejrzenia kilkunastu fotograficznych kadrów, które zobrazują zawód leśnika sprzed około wieku.

Dodatkowo 19 i 20 września zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania wszystkich wystaw Muzeum Leśnictwa w budynkach Powozownia i Oficyna.


„Inspirowane naturą” – wystawa

Serdecznie witam Internetowych Odwiedzających naszą wystawę.

Czas „wirusa koronowanego” zmusił nas do zaproszenia Państwa na spotkania ze sztuką inspirowaną przyrodą w takiej, a nie innej formie. Mamy nadzieję, że czas przyszły pozwoli nam spotkać się bezpośrednio, na przykład za rok, w gościnnych salach wystawowych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Od jakiegoś czasu chodziła mi po głowie idea prezentacji prac plastycznych inspirowanych i przedstawiających środowisko przyrodnicze, ale także pokazujących nasze relacje z przyrodą. Nie wiedziałem wtedy jeszcze o zacnych działaniach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i jego dorobku w udostępnianiu szerokiej publiczności dzieł plastycznych nie tylko artystów-leśników. Tematy animalistyczne czy, ogólniej ujmując, przyrodnicze są popularne nie tylko w Europie. Na przykład w Wielkiej Brytanii organizowana jest co miesiąc licząca się wystawa sztuki z tym związana. W Stanach Zjednoczonych działają potężne galerie jej poświęcone. Natomiast u nas tematyka ta płynie sobie cichutko i zazwyczaj niepostrzeżenie. Dlaczego…? Chodzi tu o sztukę szeroko rozumianą. Nie tylko tę przez tak zwane wielkie „S”. Jeśli sztuka jest jedna, to także jeden jest język pozwalający porozumiewać się na wielu polach oraz wypowiadać w wielu tworzywach. Bogactwo przyrodnicze determinuje bogactwo sztuki animalistycznej i to właśnie znajdziecie Państwo na tej wystawie. Mam nadzieję, że to pierwsze skromne spotkanie będzie początkiem cyklicznych wystaw, a grono uczestników prezentujących swoje prace będzie nieustannie wzrastało.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich wystawców Panu Benedyktowi Roźmiarkowi, dyrektorowi Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, za okazane zrozumienie i pomoc w urzeczywistnieniu tego przedsięwzięcia. Panu Konradowi Bulowi oraz pozostałym pracownikom Ośrodka za zaangażowanie i znakomitą współpracę. Panu prof. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi, przewodniczącemu Rady Naukowej OKL w Gołuchowie, za wspieranie wszelkich działań na polu kultury związanych z propagowaniem ochrony przyrody i kultury łowieckiej. Mojej koleżance po fachu, artystce plastyk Pani prof. Monice Starowicz, która podjęła się roli jednego z kuratorów wystawy, za cenne uwagi.

Państwu życzę miłych chwil w czasie jej oglądania, pozostając w nadziei, że zwróci ona uwagę i rozbudzi zainteresowanie sztuką wywodzącą się z przyrody, o niej oraz o relacjach z nią mówiącej.

 

Jacek Seniów

artysta plastyk, absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu


„Aga Czyż i jej fotografia”

Prezentujemy Państwu kolejną wirtualną wystawę, tym razem są to fotografie Agnieszki Czyż

Autorka urodziła się w Kielcach i jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach.

Od lat związana jest z Osiedlowym Klubem Kultury „Miniatura”, działającym przy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie pracuje jako instruktor plastyk i  jest odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi sekcję plastyczną „KAP 65” oraz zajęcia z fotografii. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, Delegatura w Kielcach.

Od lat pasjonuje ją fotografia, ale zajmuje się także innymi dziedzinami sztuki, takimi jak malarstwo, rysunek i grafika. Jej fotografie są interpretacją i przetworzeniem wrażeń wyniesionych z otaczającego ją świata. Poprzez „filtr” własnej wrażliwości artystycznej pokazuje i utrwala przyrodę i krajobraz.

Autorka bierze czynny udział w wydarzeniach kieleckiego środowiska plastycznego i fotograficznego, a także w wielu plenerach, wystawach indywidualnych i grupowych. Była również uczestniczką Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Inspiracje leśne V”, który odbył się w sierpniu 2019 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Większość z prezentowanych prac powstała właśnie podczas tego wydarzenia.

resources-to-get


Pejzaże Podlasia

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania

Prezentujemy Państwu wystawę fotograficzną pt. „Pejzaże Podlasia”, na którą składa się 30 wybranych fotogramów, których autorem jest Artur Bieńkowski.

Absolwent wydziału zootechniki, Akademii Rolniczej w Lublinie. Wieloletni pracownik najstarszej polskiej stadniny koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim, która w 2017 roku obchodziła 200-lecie istnienia. Jest on także instruktorem jeździectwa i inicjatorem wielu imprez sportowo-kulturalnych, m.in. zawodów hipicznych, koncertów oraz wystaw. W wolnych chwilach fotografuje, uwieczniając na swoich zdjęciach podlaskie krajobrazy oraz sceny z życia janowskiej stadniny. Artur Bieńkowski poświęca się także działalności społecznej, będąc Wiceprezesem Stowarzyszenia „Nadbużańskie Dwory i Pensjonaty”, członkiem zarządu fundacji im. Ludwika Maciąga „Eos” i sekretarzem lokalnej organizacji turystycznej „Między Bugiem a Krzną”. Sam o sobie mówi że zainteresowanie sztuką zawdzięcza prof. Ludwikowi Maciągowi, prof. Stanisławowi Bajowi oraz Maciejowi Falkiewiczowi, znakomitym polskim malarzom, związanym z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Autor na stałe mieszka w Janowie Podlaskim, gdzie w otoczeniu pięknych janowskich arabów i niezwykłego krajobrazu nadbużańskich łąk i pól poszukuje inspiracji do swojej twórczości fotograficznej.

Tekst: Rafał Walendowski


„Gorce w Naturze 2000”

Wystawa fotograficzna zorganizowana przez Gorczański Park Narodowy w ramach przedsięwzięcia „Gorce w Naturze 2000. Edukacja i turystyka przyrodnicza” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wystawę zdjęć oglądać można w Muzeum Leśnictwa – w budynku Powozowni, do 31 sierpnia 2020 roku, a także on-line: