Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne

Na bazie wystaw stałych w Muzeum Leśnictwa, ozdobnej i leśnej części parku-arboretum oraz Pokazowej Zagrody Zwierząt są realizowane scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych. Program warsztatów jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym zajęcia i uwzględnia zainteresowania oraz potrzeby odbiorców.

W celu rezerwacji terminu zajęć
zapraszamy do kontaktu
z Działem Edukacji.
Tel: 62/7615045 wew. 133, 134
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Liczba osób w grupie:
min. 10, maks. 30.
Dla grup mniejszych niż 10 osób,
opłata  jak za minimalną wielkość grupy.

Miejsce spotkania z edukatorem
Muzeum Leśnictwa – Powozownia

UWAGA! Prosimy o telefoniczne potwierdzenie liczby uczestników zajęć w dniu przyjazdu, do godz. 8:30. Tel. 62/7615045 w. 133. W innym przypadku faktura będzie wystawiona na liczbę osób zapisanych w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia edukacyjne są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–14:30.

Tematy zajęć:

  • Las bawi nas, las uczy nas (tylko przedszkola) – zajęcia prowadzone w części leśnej parku w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Obejmują one zbiór cząstek przyrody do tworzenia dzieła plastycznego, nasłuchiwanie i naśladowanie dźwięków prosto z lasu, zabawę z utworem literackim, a także mini rozgrywki sprawnościowe. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
  • Wiosna budzi zapachami i kolorami (od przedszkola do klasy III) – zajęcia prowadzone są w części ozdobnej parku w okresie wiosny. Obejmują one obserwacje barw przyrody, zbiór cząstek przyrody z zastosowaniem palety barw, poznawanie zapachów, tworzenie dzieła plastycznego z użyciem zebranych materiałów oraz wystawę wykonanych prac. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
  • Jesienne obserwacje (od przedszkola do klasy III) – zajęcia prowadzone są w części ozdobnej parku w trakcie jesieni. Obejmują one obserwację barw w przyrodzie, zbiór cząstek przyrody z zastosowaniem palety barw, tworzenie dzieła plastycznego z użyciem zebranych materiałów oraz wystawę prac. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
  • Decoupage (od pięciu lat) – na zajęciach uczniowie zapoznają się z techniką polegającą na zdobieniu drewna za pomocą wzoru wyciętego z papieru ryżowego. Jednorazowo w warsztatach mogą uczestniczyć maksymalnie 32 osoby. Zajęcia odbywają się w sali plastycznej na „Dybulu". Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
  • Leśni detektywi (od klasy I do III) – lekcja prowadzona w części ozdobnej parku w okresie wiosny, lata i jesieni. Obejmuje ona poznawanie lasu za pomocą wszystkich zmysłów: poprzez poszukiwanie zapachów, obserwację i zbiór cząstek przyrody, rozpoznawanie drzew za pomocą dotyku kory, osłuchiwanie drzew stetoskopem, smakowanie leśnych soków. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
  • Ssaki leśne (od klasy II do VIII) – zajęcia realizowane są w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację czterech gatunków ssaków leśnych: żubra, daniela, dzika i konika polskiego. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy. Zadania dotyczą zwyczajów zwierząt, cech budowy, rozpoznawania poroży i tropów oraz znaczenia gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. Należy doliczyć czas na przejście do Pokazowej Zagrody Zwierząt.
  • Szukamy dendrologicznych skarbów (od klasy I) – lekcja terenowa polegająca na zabawie z użyciem planu parku i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji uczestnicy zdobywają nową wiedzę o drzewach i prezentują informacje, które zdobyli. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
  • Żubrowe ciekawostki (od klasy IV do VIII) – zajęcia prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację żubrów. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy dotyczące cech budowy, zwyczajów i znaczenia tego gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. Należy doliczyć czas na przejście do Pokazowej Zagrody Zwierząt.
  • W głąb lasu (od klasy  VI) – marsz na orientację prowadzony w części leśnej parku, obejmujący wykorzystanie mapy, rozpoznawanie drzew i krzewów, ocenę zdrowotności drzew, obserwację martwego drzewa, fototropizmu u drzew, łuszczenia się kory oraz pomiar grubości i wysokości pomnika przyrody i obliczanie jego wieku. Czas zajęć: 2 godziny zegarowe.

Dorośli  – Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli i leśników zaangażowanych w działalność edukacyjną. Program warsztatów jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym zajęcia i uwzględnia zainteresowania oraz potrzeby odbiorców.

Warsztaty bożonarodzeniowe – W okresie przedświątecznym (od 1 grudnia) oferujemy zajęcia dla młodzieży ze szkół podstawowych z klas V-VIII. Na naszych warsztatach wykorzystujemy materiały pozyskane z natury, takie jak żołędzie, szyszeczki olszowe, jarzębinę. Sięgamy także po kolorowe papiery i serwetki, farby i brokaty. Wszystko po to, aby stworzyć własnoręcznie unikatowe ozdoby świąteczne. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej na „Dybulu”. Maksymalna wielkość grupy to 30 osób. Czas zajęć: 2 godziny zegarowe.