Edukacja on-line

Dzięki edukacji leśnej rozwijamy swoją świadomość o środowisku przyrodniczym. Możemy z niego rozsądnie korzystać oraz poczuć się współodpowiedzialnym za to, co nas otacza.

Zielone szkoły

Zielone szkoły to forma edukacji oparta na kilkudniowym pobycie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Program edukacyjny jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym. Oferta obejmuje lekcje terenowe w parku-arboretum i Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, zajęcia w Muzeum Leśnictwa oraz sali edukacyjnej.