Wydawca treści Wydawca treści

Poetycki spacer

Wędrówka po Ośrodku Kultury Leśnej z wykorzystaniem wierszowanego tekstu w języku angielskim.

Podczas spaceru po parku-arboretum turyści zdobywają wiedzę na temat  tego miejsca w języku angielskim. Zabawa polega na uzupełnianiu wierszowanego tekst, umieszczonego w folderze, brakującymi słowami. Wyszczególnione litery tworzą  hasło. Wpisując je w kupon konkursowy można wziąć udział w losowaniu nagrody. Wypełniony kupon należy oddać w punkcie sprzedaży biletów do Muzeum Leśnictwa.

Czas przejścia "Poetical walk throught the Forest Culture Centre in Gołuchów": 90 min.

Folder jest dostępny w formie pliku pdf – do pobrania poniżej:

"Poetical walk throught the Forest Culture Centre in Gołuchów"