Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbyło się we wrześniu1977 roku. W skład Rady wchodzą osoby powołane decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Decyzją nr 150 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2021 roku nastapiła zmiana składu Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie:

 1. Bartosz Michał Bazela – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
 2. Dr Michał Ciepłucha – Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych,
 3. Prof. UPP dr hab. Władysław Danielewicz – Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 4. Aleksandra Durkowska – zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 5. Prof. dr hab. Roman Gornowicz – Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 6. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 7. Dr inż. Andrzej Konieczny – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
 8. Tomasz Olszewski – p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,
 9. Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Katedra Użytkowania Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
 10. Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski – Dziekan Wydziału Leśnego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 11. Robert Popkowski – Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
 12. Dr inż. Paweł Strzeliński – Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 13. Jacek Zadura – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.