Wydawca treści Wydawca treści

Wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Publikacje wydawane w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie można podzielić na cykliczne i nieperiodyczne. Do pierwszych z nich zaliczamy rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" oraz kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik". W drugiej grupie mieszczą się m.in. publikacje o charakterze monograficznym, albumowym, podręcznikowym, pakiety edukacyjne i wydawnictwa broszurowe.

W celu ralizacji zamówienia należy wysłać e-mail na adres: okl@okl.lasy.gov.pl.
W wiadomości należy wpisać tytuł pozycji, liczbę sztuk, adres zamawiającego, dane do faktury (NIP w przypadku instytucji). Zamawiający otrzymuje fakturę, w której poza kosztami zamawianej pozycji są uwzględnione koszty przesyłki. Płatność jest realizowana przelewem.

PUBLIKACJE WYDANE W 2020 ROKU

„Kolorowanka ŻUBR”

Broszura dla dzieci w prosty sposób prezentuje, jak wygląda cielę żubra, jego rodzice i życie w stadzie. Rysunkowa opowieść wprowadza w świat żubra, począwszy od narodzin, poprzez dorastanie, aż do osiągnięcia dojrzałości. Sylwetki zwierząt do pokolorowania wzbogacone zostały o rymowane wierszyki.
Rok wydania: 2020. Liczba stron: 12. Liczba ilustracji: 12. Oprawa miękka. Opracowanie merytoryczne i skład: Joanna Mróz. Ilustracje: Maksymilian Grzegorek. Wydawnictwo bezpłatne.

„Wesoły żubrzyk”

Wierszowana opowieść dla dzieci prowadząca od narodzin cielęcia żubra, poprzez jego dorastanie, aż do dojrzałości. Pozwala zapoznać się z wyglądem i zachowaniem żubrów. Wierszyki zilustrowane zostały akwarelami autorstwa Rafała Walendowskiego.
Rok wydania: 2020. Liczba stron: 12. Liczba ilustracji: 12. Oprawa miękka. Opracowanie merytoryczne i skład: Joanna Mróz. Wydawnictwo bezpłatne.

„Żubr. Jaki jest król polskich lasów?”

Broszura edukacyjna w prosty sposób opisuje największego ssaka lądowego Europy – żubra. Zawiera opracowanie tematów, takich jak: wygląd, zachowanie, występowanie, zagrożenia i ochrona. Wydanie powstało w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
Rok wydania: 2020. Liczba stron: 14. Liczba rycin: 12. Oprawa miękka. Opracowanie: Karolina Ziółkowska. Wydawnictwo bezpłatne.

 

„Prymitywne techniki obróbki drewna w polskiej kulturze ludowej” – etnograficzna książka napisana w latach 60. XX wieku przez muzealnika. Autor na podstawie badań terenowych oraz zbiorów muzealnych opisał techniki obróbki drewna oraz wykorzystanie poszczególnych gatunków drzew w życiu dawnej wsi, od średniowiecza do XX w. Wykazał fundamentalne znaczenie i jednocześnie uniwersalność tego surowca.
Autor: Władysław Jeż-Jarecki. Wprowadzenie: Małgorzata Jaszczołt. Rok wydania: 2020. Liczba stron: 237. Liczba rycin: 240. Oprawa twarda. Cena: 47 zł.

 

„Z lasu do kuchni i spiżarni. Potrawy i przetwory z grzybów” – książka podzielona na trzy obszerne rozdziały. Pierwszy opisuje aspekt kulturowy zbierania grzybów, opis królestwa grzybów i ich ochrony. Rozdział drugi to katalog 79 gatunków grzybów jadalnych występujących w Polsce. W trzeciej części znajduje się 51 przepisów na potrawy i przetwory z grzybów w roli głównej.
Autor: Jerzy Adamczewski, Grażyna Szelągowska. Rok wydania: 2020. Liczba stron: 288. Liczba rycin: 51. Oprawa twarda. Cena: 41 zł.

 

„Ślady dawnego bartnictwa puszczańskiego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego” – wierny reprint wydania z 1948 roku. Książka jest udaną próbą opisania ginącego zawodu bartnika na terenach Puszczy Białowieskiej. Opracowanie powstało na podstawie ostatnich, materialnych śladów tego zawodu oraz opowieści jednego z ostatnich bartników – Pawła Buszko oraz innych osób, które w pamięci zachowały ślady dawnego rzemiosła. Wydanie utrwala wyniki prac terenowych prof. J.J. Karpińskiego.

Autor: Jan Jerzy Karpiński. Rok wydania: 2020. Liczba stron: 83. Liczba rycin: 44. Oprawa miękka. Cena: 10 zł.

„Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie”

Czwarte wydanie albumu prezentującego walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Publikacja uzupełniona jest o nowe fotografie i treści, które obrazują rozwój tej placówki.
Autorzy tekstu: Iwona Cieślak, Joanna Zalejska-Niczyporuk. Rok wydania: 2020. Liczba stron: 127. Liczba ilustracji: 170. Oprawa twarda. Cena: 12 zł.

„Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie”

Informator zawierający opis genezy Ośrodka, walorów kulturowych i przyrodniczych, osiągnięć oraz ofertę turystyczną i edukacyjną. Dostępny w dwóch wersjach językowych: angielski i niemiecki.
Autor: Barbara Czołnik. Rok wydania: 2020. Wydanie drugie. Liczba stron: 67. Liczba rycin: 88. Oprawa twarda. Cena: 9 zł (j. pol./ang.), 16 zł (j. niem.).

„Zaproszenie do lasu. Wiersze i zagadki”

Zbiór 51 wierszy i 40 zagadek o tematyce przyrodniczej adresowanych do dzieci. Autorem tekstów jest Władysław Dzięgała – leśnik-poeta, które życie prywatne i zawodowe związał z lasami Warmii i Mazur. Łączył umiłowanie swojej profesji z podziwem dla piękna lasu i szacunkiem do przyrody. Autor wierszy dla dzieci i dorosłych. Książka zilustrowana pracami konkursowymi dzieci i młodzieży. Rok wydania: 2020; Liczna stron: 84; Liczna ilustracji: 40; Oprawa twarda; Cena: 16 zł.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

Numer 19. rocznika, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego. Zawiera 15 artykułów róznych autorów oraz 5 artykułów poświęconych działalności Ośrodka Kultury Leśnej. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2020; Liczba stron: 364; Liczba rycin: 79; Oprawa miękka; Cena: 30 zł. W sprzedaży również numery: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  w cenie 12 zł; 13 w cenie 20 zł; 14 w cenie 23 zł; 15 w cenie 13 zł; 16, 17, 18 w cenie 30 zł.

PUBLIKACJE WYDANE W 2019 ROKU

„Kulturowa wartość lasu"

Książka pokazuje ogromną wartość kulturową środowiska leśnego objawiającego się w literaturze, przysłowiach, muzyce, filmie, sztuce użytkowej, wierzeniach, tradycjach ludowych, a także językach obcych. Ponadto zawiera problematykę gospodarki leśnej i łowieckiej oraz ich wpływ na sferę kulturową. Zawiera 16 artykułów polskich i zagranicznych autorów. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz i Aleksandra Matulewska. Rok wydania: 2019; Liczba stron: 351; Liczba rycin: 37; Oprawa twarda; Cena 60 zł.

„Świat wokół mnie" Wiersze wybrane

Zbiór wierszy, fraszek i lapidariów będących dziełem leśnika-poety Władysława Dzięgały. Autor w swojej twórczości opisuje spojrzenie na otaczającą go przyrodę. Wszystkie teksty, często bardzo osobiste, pełne lirycznego zapatrzenia, opatrzone są niepowtarzalnymi refleksjami. Książka zawiera 118 wierszy oraz 79 fraszek i lapidariów. Rok wydania: 2019; Liczba stron: 211; Liczba rycin: 7; Oprawa twarda; Cena: 25 zł.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

Numer 18. rocznika, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego. Zawiera 15 artykułów polskich i zagranicznych autorów oraz 5 artykułów poświęconych działalności Ośrodka Kultury Leśnej. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2019; Liczba stron: 297; Liczba rycin: 78; Oprawa miękka; Cena: 30 zł. W sprzedaży również numery: 7, 8, 9, 10, 11, 12  w cenie 12 zł, numer 13 w cenie 20 zł, 14 w cenie 23 zł, numer 15 w cenie 13 zł, numer 16, 17 w cenie 30 zł.

PUBLIKACJE WYDANE W 2018 ROKU

„Leksykon polskiej kultury łowieckiej"

Publikacja stanowiąca kompendium wiedzy z zakresu łowiectwa i kultury łowieckiej. Zawiera alfabetyczny zbiór haseł wraz z ich podstawowymi opisami dotyczącymi m.in.: literatury myśliwskiej, malarstwa, rzeźby, muzyki, języka łowieckiego, zwyczajów i tradycji. Uzupełnienie stanowią liczne ilustracje dodające leksykonowi wartości merytorycznych i dydaktycznych. Autor: Marek Piotr Krzemień. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 214. Liczba rycin: 625. Oprawa sztywna. Cena: 33 zł.

„Ortografia w lesie”

Broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży przedstawiająca w ciekawy sposób zasady ortografii w słowach związanych z przyrodą. Zawiera liczne rebusy, wykreślanki i zadania, których wykonanie ma na celu utrwalenie wiedzy. Autor: Joanna Zalejska-Niczyporuk. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 16. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Skrzydlate drapieżniki”

Broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży prezentująca główne ptaki szponiaste występujące w naszym kraju. Można dzięki niej dowiedzieć się, jakie są cechy rozpoznawcze poszczególnych gatunków oraz poznać wiele sekretów i ciekawostek z życia ptaków szponiastych. Autor: Patryk Ortell. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 20. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Rośliny lecznicze w lesie”

Broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży przedstawiająca najczęściej spotykane w naszych lasach rośliny o właściwościach leczniczych. Możemy się dzięki niej dowiedzieć, co stanowi surowiec zielarski i na jakie dolegliwości pomogą nam opisane w niej zioła. Autor: Karolina Ziółkowska. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 16. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Żubr – król lasu”

Broszura edukacyjna dla dzieci i młodzieży opisująca wygląd, zwyczaje i ciekawostki związane z życiem żubrów. Przedstawia krótką historię gatunku oraz ukazuje żubra jako symbol ochrony przyrody. Książeczka zawiera zadania i zagadki, które stanowią uzupełnienie przedstawionych informacji. Autor: Tomasz Rakowski. Rok wydania: 2018. Liczba stron: 16. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

Numer 17. rocznika, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego. Zawiera 16 artykułów polskich i zagranicznych autorów oraz 7 artykułów poświęconych działalności Ośrodka Kultury Leśnej. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2018; Liczba stron: 418; Liczba rycin: 139; Oprawa miękka; Cena: 30 zł. W sprzedaży również numery: 7, 8, 9, 10, 11, 12  w cenie 12 zł, numer 13 w cenie 20 zł, 14 w cenie 23 zł, numer 15 w cenie 13 zł, numer 16 w cenie 30 zł.

„Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł"

Monografia zawierająca opis dziejów dziewiętnastowiecznego założenia rezydencjonalnego rodziny Czartoryskich w Gołuchowie, na którego terenie obecnie działa Ośrodek Kultury Leśnej. Autor: Róża Kąsinowska. Rok wydania: 2018. Wydanie czwarte. Liczba stron: 438. Liczba rycin: 211. Oprawa sztywna. Cena: 25 zł.

PUBLIKACJE WYDANE W 2017 ROKU

„Park-arboretum w Gołuchowie. Przewodnik"

Pozycja popularno-naukowa charakteryzująca walory przyrodnicze parku, historię oraz fizjografię obiektu. Zawiera propozycje zwiedzania miejsca z wykorzystaniem opisanych ścieżek. Zamieszczono w niej trzy mapy oraz osiemdziesiąt zdjęć, ponadto informacje turystyczne oraz wykaz literatury. Autorki: Barbara Czołnik, Alicja Antonowicz; Rok wydania: 2017; Liczba stron: 84; Liczba rycin: 83; Oprawa miękka; Cena: 15 zł.

„Użytkowanie lasu nie jest złe"

Zestaw 20 scenariuszy zajęć, które mogą stanowić pomoc metodyczną i merytoryczną dla nauczycieli oraz edukatorów podejmujących tematykę leśną. Scenariusze zawierają konspekty, opracowanie merytoryczne tematów w postaci materiałów dla nauczyciela oraz karty pracy. Autorzy: Barbara Czołnik, Alicja Antonowicz, Patryk Ortell, Joanna Wróbel-Mróz, Joanna Zalejska-Niczyporuk, Karolina Ziółkowska. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 203. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

Numer 16. rocznika, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego. Zawiera 13 artykułów polskich i zagranicznych autorów oraz 4 artykuły poświęcone działalności Ośrodka Kultury Leśnej. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2017; Liczba stron: 333; Liczba rycin: 72; Oprawa miękka; Cena: 30 zł. W sprzedaży również numery: 7, 8, 9, 10, 11, 12  w cenie 12 zł, numer 13 w cenie 20 zł, 14 w cenie 23 zł, numer 15 w cenie 13 zł.

„Zanim powstały technika leśne…"

Opracowanie przybliża zagadnienia szkolnictwa zawodowego leśnego
w okresie powojennym, a na jego tle funkcjonowanie ośrodka w Białowieży. Znajdziemy w nim informacje o leśnych ośrodkach szkoleniowych, gimnazjach, liceach i technikach. Książka zawiera wspomnienia uczniów i nauczycieli, a także opisy sytuacji socjalno-bytowych oraz trudności politycznych początków Polski Ludowej. Autor: Anna Kulbacka; Rok wydania: 2017; Liczba stron: 163; Liczba rycin: 102; Oprawa miękka; Cena: 30 zł.

„Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce"

W książce przedstawiono bogactwo polskiego muzealnictwa przyrodniczego. Znajdziemy w niej 20 artykułów napisanych przez przedstawicieli placówek muzealnych, które umożliwiają poznanie działalności i problematyki m.in. muzeów o profilu leśnym, łowieckim i przyrodniczym, a także zagadnień dotyczących kolekcji uniwersytetów i instytutów. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 256. Liczba rycin: 122. Oprawa sztywna. Cena: 50 zł.

„Sztuka malowania drewnem. Intarsje Piotra Biernata"

Bohaterem książki jest Piotr Biernat zajmujący się rękodziełem artystycznym, intarsista i ebenista. Znajdziemy w niej informacje na temat twórcy, jego warsztatu pracy a także katalog prac wypożyczonych przez autora na wystawę w Muzeum Leśnictwa Ośrodka kultury Leśnej w Gołuchowie. Autor: Jerzy Adamczewski. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 128. Liczba rycin: 125. Oprawa sztywna. Cena: 25 zł.

PUBLIKACJE WYDANE W 2016 ROKU

„Las Katyński"

Książka jest próbą uporządkowania tematu zamordowania leśników w tzw. trybie katyńskim, wiosną 1940 roku, i sporządzenia dokładnej listy osób. Znajdziemy w niej m.in. biogramy 171 zamordowanych leśników spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Kijowie-Bykowni. Opracowanie zawiera bogatą ikonografię w postaci listów, dokumentów i zdjęć. Autor: Tomasz Skowronek. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 472. Liczba rycin: 246. Oprawa twarda. Cena: 70 zł.

„Duże i małe ssaki leśne"

Broszura dla dzieci prezentująca dwadzieścia ssaków występujących w polskich lasach. Opisuje wygląd, zwyczaje i ciekawostki związane z ich życiem. Dodatkowo zawiera zadania, rymowanki, zagadki i rebusy, których rozwiązanie umożliwia zdobycie dodatkowych wiadomości. Autor: Joanna Zalejska-Niczyporuk. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 20. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Szanujmy martwe drzewa"

Broszura dla starszych dzieci, w której znajdziemy wyjaśnienie znaczenia martwego drzewa w ekosystemie leśnym. Zawiera teksty o roślinach, grzybach i zwierzętach, ich ilustracje oraz zadania do rozwiązania i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Autor: Joanna Wróbel-Mróz. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 12. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Tajemnice drzew"

Broszura dla młodzieży opisująca szesnaście gatunków rodzimych drzew. Ukazuje ich właściwości lecznicze, oddziaływanie energetyczne oraz wierzenia i zwyczaje z nimi związane. Teksty wzbogacają ilustracje autorstwa ukazujące drzewa w niecodziennej odsłonie. Autor: Joanna Wróbel-Mróz. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 12. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie"

Album fotograficzny zawierający opisy i ilustracje zabytkowych obiektów architektonicznych odrestaurowanych przez Ośrodek Kultury Leśnej, wystaw w Muzeum Leśnictwa, parku-arboretum oraz Pokazowej Zagrody Zwierząt. Autorzy: Iwona Cieślak, Joanna Zalejska-Niczyporuk. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 127. Liczba rycin: 172. Oprawa sztywna. Cena: 10 zł.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

Numer 15. rocznika, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego. Zawiera 14 artykułów wygłoszonych podczas III konferencji naukowej „Las i historia" oraz 4 artykuły poświęcone działalności Ośrodka Kultury Leśnej. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2016; Liczba stron: 339; Liczba rycin: 70; Oprawa miękka; Cena: 13 zł. W sprzedaży również numery: 7, 8, 9, 10, 11, 12  w cenie 12 zł oraz numer 13 w cenie 20 zł i 14 w cenie 23 zł.

„Lasy doliny obrzańskiej"

Pozycja opisująca historię gospodarki leśnej w dolinie Obry oraz pracę miejscowych leśników. Zawiera dzieje Nadleśnictwa Żegrowo, biografie leśników oraz rozdział dotyczący łowiectwa na tych terenach. Dużą wartość książki stanowią archiwalne fotografie oraz mapy. Autor: Andrzej Skibiński. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 320. Liczba rycin: 317. Oprawa miękka. Cena: 13 zł.

„Gawędy z leśnej polany" (NAKŁAD WYCZERPANY)

Zbiór gawęd nagrodzonych i wyróżnionych w dziewięciu edycjach Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Książka zawiera 37 wygłoszonych tekstów konkursowych, pisanych prozą i wierszem. Została zilustrowana akwarelami Jacka Frankowskiego. Rok wydania: 2016; Liczba stron: 151; Liczba rycin: 9; Oprawa twarda;
Cena: 11 zł.

„Zanim powstały technika leśne…"

Opracowanie przybliża zagadnienia szkolnictwa zawodowego leśnego
w okresie powojennym, a na jego tle funkcjonowanie ośrodka w Białowieży. Znajdziemy w nim informacje o leśnych ośrodkach szkoleniowych, gimnazjach, liceach i technikach. Książka zawiera wspomnienia uczniów i nauczycieli, a także opisy sytuacji socjalno-bytowych oraz trudności politycznych początków Polski Ludowej. Autor: Anna Kulbacka; Rok wydania: 2016; Liczba stron: 163; Liczba rycin: 102; Oprawa miękka; Cena: 36 zł.

PUBLIKACJE WYDANE W 2015 ROKU

„Czas leśnych tytanów" – publikacja, która ukazuje leśne dzieje Bieszczadów, działalność leśników podczas wojny i okupacji oraz ich udział w powojennym zagospodarowaniu tego regionu. Pracę i życie codzienne pierwszych pracowników Administracji Lasów Państwowych w Bieszczadach obrazują zamieszczone w książce relacje świadków wydarzeń, wywiady z zasłużonymi leśnikami, a także wspomnienia członków rodzin nieżyjących już osób. Autor: Sylwia Siłuszyk; Wprowadzenie: Edward Marszałek; Rok wydania: 2015; Liczba stron: 269; Liczba rycin: 76; Oprawa miękka; Cena: 35 zł.

„Odbudowa Kraju. Projekty domów dla dozoru leśnego" – reprint wydawnictwa, które po raz pierwszy ukazało się drukiem około 1920 roku nakładem Ministerstwa Robót Publicznych w ramach serii wydawniczej pt. „Odbudowa Kraju". Teka zawiera 42 wzorcowe projekty budynków leśnych, w tym budynki mieszkalno-administracyjne (urzędy leśne, nadleśnictwa, leśniczówki) i mieszkalne (podleśniczówki, gajówki) przygotowane prze Wydział Odbudowy Ministerstwa Robót Publicznych. Wprowadzenie: Małgorzata Rozbicka; Rok wydania: 2015; Liczba kart: 45; Oprawa miękka; Cena: 20 zł.

„Las i myślistwo w muzyce polskiej" – szerokie spektrum wiedzy dotyczącej bogatego polskiego dorobku muzycznego związanego z lasem i łowiectwem. W książce znajdziemy liczne zapisy nutowe, bogatą ikonografię oraz opowieści autora tworzące rys historyczny. Całość, opatrzona słowem wstępnym prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza, została podzielona na 13 rozdziałów. Autor: Krzysztof Kadlec; Rok wydania: 2015; Liczba stron: 316; Liczba rycin: 396; Oprawa twarda; Cena: 50 zł.

„Leśnicy w rolach głównych" – książka ukazująca obraz leśnika w polskiej kinematografii. Autor poddaje wnikliwej krytyce wizerunek ludzi lasu wyłaniający się z filmów. Publikacja zawiera opisy produkcji, w których leśnicy grali role główne, drugoplanowe lub wystąpili w epizodach. Znajdziemy w niej również zapisy rozmów z reżyserami i aktorami oraz liczne kadry filmowe. Do książki jest dołączona płyta DVD z filmami: „Obcy w lesie", „Azyl", „Tate", „Punkt widzenia" (odc. 6 i 7). Autor: Jarosław Krawczyk; Rok wydania: 2015; Liczba stron: 100; Liczba rycin: 35; Oprawa twarda; Cena: 52 zł.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" – numer 14. rocznika Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie obejmujący artykuły na temat zasobów historycznych i kulturowych leśnictwa oraz środowiska leśnego, a także kronikę OKL Gołuchów. Publikacja zawiera 21 artykułów. Wiele z nich zostało wzbogaconych cennym materiałem ikonograficznym. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2015; Liczba stron: 395; Liczba rycin: 178; Oprawa miękka; Cena: 23 zł.

„ARS SILVESTRIS" – okolicznościowy album prezentujący sylwetki i twórczość uczestników dziewięciu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników (OPTAL). Zawiera, poza biogramami i ilustracjami prac artystów, rozdział poświęcony historii OPTAL-u, wyniki poszczególnych edycji konkursu, dane statystyczne i archiwalny materiał zdjęciowy. Wydany z okazji dziesiątego, jubileuszowego Przeglądu. Koncepcja albumu: Konrad Bul. Redakcja: Rafał Kostka. Rok wydania: 2015. Liczba stron: 351. Oprawa twarda. Cena: 50 zł.

PUBLIKACJE WYDANE W 2014 ROKU

„Użytkowanie lasu nie jest złe" – zestaw 13 scenariuszy zajęć, które mogą stanowić pomoc metodyczną i merytoryczną dla nauczycieli oraz edukatorów podejmujących tematykę leśną. Scenariusze zawierają konspekty, opracowanie merytoryczne tematów w postaci materiałów dla nauczyciela oraz karty pracy. Autorzy: Barbara Czołnik, Patryk Ortell, Joanna Wróbel-Mróz, Joanna Zalejska-Niczyporuk, Karolina Ziółkowska. Rok wydania: 2014. Liczba stron: 165. Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Estetyka lasu" – publikacja ukazująca estetyczne walory lasów. Zawiera liczne ilustracje przedstawiają-ce uroki środowiska leśnego, ale również przykłady oddziaływania na las czynników niekorzystnych. Odnosi się do definicji i zakresu estetyki jako nauki oraz przedstawia jej historię. Wydanie II poszerzone. Autorzy: Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski. Rok wydania: 2014. Liczba stron: 436. Liczba rycin: 369. Oprawa twarda. Cena: 30 zł.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" – numer 13. rocznika Ośrodka Kultury Leśnej, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego. Zawiera 19 artykułów polskich i zagranicznych autorów z II konferencji naukowej „Las i historia" oraz 5 artykułów pracowników Ośrodka w ramach Kroniki OKL. Redakcja: Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2014; Liczba stron: 420; Liczba rycin: 105; Oprawa miękka; Cena: 20 zł.

„Z życia trzech pokoleń leśników. Wspomnienia z lat 1908–1961" – książka o charakterze pamiętnikarskim. Jest zapisem wspomnień leśnika, ukazującym historię trzech pokoleń, ich życie codzienne i pracę na tle wydarzeń historycznych. Autor zawodowo był związany z Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu.
Autor: Władysław Kapuściński; Rok wydania: 2014; Liczba stron: 143; Liczba rycin: 48; Oprawa miękka; Cena: 41 zł.

„Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży 1929–1936" – historia szkoły z okresu międzywojennego, której tradycje kontynuuje Technikum Leśne w Białowieży. Wobec braku dokumentacji szkoły, która zaginęła, autorka odtwarzając reguły życia i naukę w białowieskiej szkole posłużyła się licznymi cytatami ze wspomnień, dzienniczków praktyk i opowiadań członków rodzin byłych uczniów. Opracowanie zawiera również informacje o niektórych pracownikach i absolwentach. Wydanie drugie. Autor: Anna Kulbacka; Rok wydania: 2014; Liczba stron: 76; Liczba rycin: 102; Oprawa miękka; Cena: 25 zł.

„Profesor Bohdan Kiełczewski (1912–1998)" – opis życia i dokonań prof. zw. dr. hab. Bohdana Kiełczewskiego, pracownika Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego (później Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej na Akademię Rolniczą) i przewodniczącego Rady Naukowej OKL w Gołuchowie, wzbogacony osobistymi refleksjami i przemyśleniami autorów, którzy bezpośrednio znali profesora. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Autorzy: Jerzy Wiśniewski, Dariusz J. Gwiazdowicz, Honorata Korpikiewicz, Jan Nawrot; Rok wydania 2014; Liczba stron: 215; Liczba rycin: 133; oprawa miękka; cena: 47 zł.

„Lasy doliny obrzańskiej" – pozycja opisująca historię gospodarki leśnej w dolinie Obry oraz pracę miejscowych leśników. Zawiera dzieje Nadleśnictwa Żegrowo, biografie leśników oraz rozdział dotyczący łowiectwa na tych terenach. Dużą wartość książki stanowią archiwalne fotografie oraz mapy. Autor: Andrzej Skibiński, Rok wydania: 2014; Liczba stron: 320; Liczba rycin: 317; Oprawa miękka; Cena: 47 zł.
 

PUBLIKACJE WYDANE W 2013 ROKU

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

Numer 12. rocznika Ośrodka Kultury Leśnej, obejmujący artykuły na temat zasobów historycznych i kulturowych leśnictwa oraz środowiska leśnego, a także kronikę OKL Gołuchów. Publikacja zawiera 18 artykułów polskich i zagranicznych autorów. Redakcja; Dariusz J. Gwiazdowicz; Rok wydania: 2013; Liczba stron: 256; Liczba rycin: 136; Oprawa miękka; Cena: 12 zł.

„Między nauką a sztuką, czyli jak być leśnikiem"

Album prezentujący twórczość profesora Kazimierza Rykowskiego. Składa się z tekstu napisanego przez autora, bogatego w spostrzeżenia, rozważania i refleksje, oraz rycin prezentujących obrazy, rysunki i rzeźby artysty, a także słowa wstępnego profesora Dariusza J. Gwiazdowicza. Autor: Kazimierz Rykowski; Rok wydania: 2013; Liczba rycin: 135; Oprawa sztywna; Cena: 77 zł.

„Polskie ekspozycje łowieckie"

Bogato ilustrowana publikacja, w której są prezentowane wystawy krajowe i zagraniczne o tematyce łowieckiej. Przegląd wystaw nie ogranicza się wyłącznie do trofeów, lecz obejmuje również prezentację ekspozycji z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii myśliwskiej. Autorzy: Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski; Rok wydania: 2013; Liczba stron: 448; Liczba rycin: 305; Oprawa sztywna; Cena: 45 zł.

„Skrzydlaci mieszkańcy lasu"

Broszura edukacyjna dla dzieci. Zawiera teksty na temat skrzydlatych mieszkańców lasu, ich wyglądu, zachowań, tajników obserwacji i sposobów ochrony. Publikacja posiada liczne ilustracje i łamigłówki do rozwiązania. Autor: Patryk Ortell; Rok wydania: 2013; Liczba stron: 16; Oprawa miękka. Wydawnictwo bezpłatne, skierowane do jednostek szczególnie zainteresowanych edukacją leśną.

„Leśnicy świadkowie historii"

Jest to obszerny zbiór istniejących przekazów na temat udziału leśników w walce o niepodległą Polskę w latach 30.,40. i początku lat 50. XX wieku. W szczególności omówiono tu działania niepodległościowe leśników – członków Armii Krajowej. Książka zawiera również współczesne relacje świadków, archiwalne fotografie oraz indeks nazwisk. Autor: Ewa Kwiecień; Rok wydania: 2013; Liczba stron: 418; Liczba rycin: 115; Oprawa miękka; Cena: 65 zł.