Biblioteka

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wydawnictwa

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest wydawcą książek, czasopism („Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" oraz kwartalnik „Zagajnik") oraz materiałów edukacyjnych o tematyce leśnej, przyrodniczej, historycznej i pokrewnej.