Biblioteka

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wydawnictwa

Publikacje wydawane w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie można podzielić na cykliczne i nieperiodyczne. Do pierwszych z nich zaliczamy rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" oraz kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik". W drugiej grupie mieszczą się m.in. publikacje o charakterze monograficznym, albumowym, podręcznikowym, pakiety edukacyjne i wydawnictwa broszurowe.