Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne

UWAGA! W związku z krajową sytuacją epidemiologiczną, z dniem 12.10.2020 zawieszamy prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Na bazie wystaw stałych w Muzeum Leśnictwa, ozdobnej i leśnej części parku-arboretum oraz Pokazowej Zagrody Zwierząt są realizowane scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych. Z tematami zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych można się zapoznać po rozwinięciu kolejnych zakładek. Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli i leśników zaangażowanych w działalność edukacyjną. Program warsztatów jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym zajęcia i uwzględnia zainteresowania oraz potrzeby odbiorców.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji i Informacji. Tel: 62/7615045, e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Zajęcia są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny ich przeprowadzenia oraz przesłaniu formularza zgłoszeniowego, który można pobrać poniżej.

 

Lekcje terenowe, muzealne i w sali edukacyjnej:

1 godzina zegarowa – 4,00 zł brutto od osoby; 1,5 godziny zegarowej – 6,00 zł brutto od osoby

Warsztaty plastyczne:

1 godzina zegarowa – 6,00 zł brutto od osoby; 1,5 godziny zegarowej – 8,00 zł brutto od osoby

W cenie zostały uwzględnione materiały plastyczne oraz karty pracy wykorzystywane podczas zajęć.

Liczba osób w grupie: min. 10, maks. 30. Dla grup mniejszych niż 10 osób, opłata  jak za minimalną wielkość grupy.

MIEJSCE SPOTKANIA grupy z osobą prowadzącą zajęcia: przy budynku administracyjnym OKL Kasa", główne wejście do parku-arboretum od strony kościoła, ul. Działyńskich 2.

 

UWAGA! Prosimy o telefoniczne potwierdzenie liczby uczestników zajęć w dniu przyjazdu, do godz. 8.30. Tel. 62/7615045 w. 135. W innym przypadku faktura będzie wystawiona na liczbę osób zapisanych w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia edukacyjne są prowadzone w godzinach funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej tj. 7.00 – 15.00.

CENNIK 2020