Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne

Na bazie wystaw stałych w Muzeum Leśnictwa, ozdobnej i leśnej części parku-arboretum oraz Pokazowej Zagrody Zwierząt są realizowane scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych. Z tematami zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich można się zapoznać po rozwinięciu kolejnych zakładek. Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli i leśników zaangażowanych w działalność edukacyjną. Program warsztatów jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym zajęcia i uwzględnia zainteresowania oraz potrzeby odbiorców.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji i Informacji. Tel: 62/7615045 wew. 133, e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Zajęcia są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny ich przeprowadzenia oraz przesłaniu formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na dole strony.

Aktualnie realizowane są zajęcia w terenie. Nie prowadzimy lekcji w salach.

Lekcje terenowe, muzealne i w sali edukacyjnej:

1 godzina zegarowa – 5,00 zł brutto od osoby;
1,5 godziny zegarowej – 7,50 zł brutto od osoby.

Warsztaty plastyczne:

1 godzina zegarowa – 8,00 zł brutto od osoby;
1,5 godziny zegarowej – 10,00 zł brutto od osoby.

W cenie zostały uwzględnione materiały plastyczne oraz karty pracy wykorzystywane podczas zajęć.

Liczba osób w grupie: min. 10, maks. 30. Dla grup mniejszych niż 10 osób, opłata  jak za minimalną wielkość grupy.

MIEJSCE SPOTKANIA grupy z osobą prowadzącą zajęcia: przy budynku administracyjnym OKL „Kasa", główne wejście do parku-arboretum od strony kościoła, ul. Działyńskich 2.

 

UWAGA! Prosimy o telefoniczne potwierdzenie liczby uczestników zajęć w dniu przyjazdu, do godz. 8:30. Tel. 62/7615045 w. 133. W innym przypadku faktura będzie wystawiona na liczbę osób zapisanych w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia edukacyjne są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej, tj. 7:00–15:00.