Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Seminarium „Pochylając się nad Bożym Stworzeniem”

Seminarium „Pochylając się nad Bożym Stworzeniem”

„Pochylając się nad Bożym Stworzeniem” to tytuł seminarium, które odbyło się w Gołuchowie w dniach 9 i 10 czerwca 2022 roku.

Od 1996 roku Lasy Państwowe objęte są duszpasterstwem leśników, co przekłada się na uczestnictwo w spotkaniach i liturgiach, a także przekazywanie wiedzy teologicznej leśnikom przez duchownych. Seminarium i spotkanie grupy wiodących umysłów teologicznych w kraju zainteresowanych poruszaną tematyką stało się okazją do wymiany myśli, dokonania podsumowań z dotychczasowych prac, a także próby wytyczenia nowych kierunków działania, stworzenia wspólnej płaszczyzny dla nauk przyrodniczych i teologicznych, a także dotknięcie współczesnych problemów społecznych z perspektywy nauk kościoła katolickiego.

Obrady zostały podzielone na cztery sesje: Zrozumienie przyrody przez pryzmat teologii i filozofii, Przyroda z perspektywy chrześcijańskiej, Dylematy społeczne, Leśnictwo i łowiectwo a kościół katolicki.

Zakładane przed paroma laty cele seminarium zostały zapisane pod postacią publikacji pt. Pochylając się nad Bożym Stworzeniem, która została wydana przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w grudniu ubiegłego roku.

Seminarium zakończyło wystąpienie pani Ewy Jedlikowskiej, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, która podziękowała prelegentom, słuchaczom i uczestnikom obrad za aktywny i wnoszący nowe wartości udział. Jednocześnie zaprosiła do kontynuacji spotkania w przyszłości w poszerzonym gronie.

tekst: Konrad Bul, zdjęcia: Piotr Dominiak