Aktualne zamówienia i oferty Aktualne zamówienia i oferty

Zapytanie Ofertowe

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na przedmiot zamówienia: „Dostawa mieszanki zbożowej do Pokazowej Zagrody Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie - dla żubrów w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18 oraz dostawa mieszanki dla pozostałych zwierząt (daniele, koniki polskie).”

 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na przedmiot zamówienia: Opracowanie graficzne i produkcja gry edukacyjnej planszowej „Z lasu do domu".

 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na przedmiot zamówienia: Druk i dostaw książki „Dzieci Wojny. Historie prawdziwe. ocalić od zapomnienia" (wydanie III uzupełnione).