Aktualne zamówienia i oferty Aktualne zamówienia i oferty

Zapytanie ofertowe NR. 3

„Opieka i obsługa weterynaryjna nad zwierzętami (oprócz żubrów) w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr.2

„Opieka i obsługa weterynaryjna nad żubrami w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie”